BIM 360 Design – Webinar

Vrijeme:
28.9.2020.
10:00 - 11:00
Kategorije:

Kada koristimo Revit za izradu BIM modela uobičajeno je da više projektanata gradi jedan – centralni model. I dok god smo na istoj lokaciji to je jednostavan zadatak. No što se događa kada imamo članove tima koji se nalaze na izdvojenim lokacijama? Kako tada ostvariti fluidan rad na istom modelu? U ovom webinaru pogledajte kako za to iskoristiti BIM 360 Design i koje su još pogodnosti korištenja strukturiranog načina suradnje na ovakav način.

 

Napomena: Ako u prijavi označite da ste član Hrvatske komore arhitekata, dio podataka iz vaše prijave (ime, prezime, e-mail adresa) proslijedit ćemo HKA radi evidencije ostvarenih sati u Programu stručnog usavršavanja, obrade prijava, izdavanja potvrde o pohađanju, te izrade statističkih izvještaja za potrebe komore. Želite li pratiti webinar, a niste suglasni s prosljeđivanjem navedenih osobnih podataka Hrvatskoj komori arhitekta, ostavite polje o članstvu u Komori neoznačeno.

 

 

Prijave