Autodesk AutoCAD Map 3D

Odlike

Program za arhitekte, strojare i građevinare

Navisworks je program koji omogućuje, sudionicima projekta izgradnje, cjelovit pregled integriranih modela i podataka u smislu informacija TKO, ŠTO, KADA, KAKO i KOLIKO treba napraviti. Ovaj program se uspješno koristi u svim konstrukterskim strukama. Primarna mu je namjena u graditeljstvu, no koristi se i u disciplinama poput brodogradnje i procesne industrije. Koristan je u svim fazama životnog ciklusa građevine – od projektiranja, preko izvedbe, do korištenja te održavanja objekta.

Koordinacija na projektu

Koordinacija svih struka

Sjedinjavanje svih struka na projektu oko multidisciplinarnog BIM modela i koordinacija aktivnosti u rješavanju projektnog zadatka.

Komunikacija putem “oblaka”

Integracija Navisworksa i sevisa BIM 360 Glue omogućuje suradnju projektnih timova putem oblaka. Dijeljenje  podataka o projektu u realnom vremenu osigurava svim sudionicima pravovremenu informaciju o događaju ili problemu koji treba riješiti i olakšava komunikaciju o projektantskim odlukama i rješavanju otkrivenog problema.

Prezentacija problema

Prezentacija problema

Alatima za otkrivanje zadiranja među elementima modela, članovima tima moguće je jasnije prezentirati problem te upravljati njegovim rješenjem. Uočeni problemi se mogu grupirati i filtrirati prema potrebi korisnika. Rezultate testova na zadiranje s komentarima i slikama moguće je prikazati u obliku izvještaja.

Revizija modela

Navisworks kroz podršku formatima drugih programa za konstruktere olakšava kombiniranje tehničkih rješenja različitih struka u jedan publicirani model, kao i komuniciranje uočenih problema sudionicima projektnih timova.

Alati za kontrolu modela

Alati za kontrolu omogućavaju provjeru modela i razmjenu informacija o uočenim problemima. Brojne mogućnosti organiziranja, prikaza i komentiranja problema olakšavaju upravljanje njihovim rješavanjem.

Modeli iz drugih aplikacija

Modeli iz drugih aplikacija

Navisworks integrira modele nastale u raznim aplikacijama, te na taj način olakšava njihovim upravljanjem od najranijijh faza projekta.

Razni načini prikaza

Razni načini prikaza

Razni načini prikaza zadiranja elemenata olakšavaju razumijevanje problema i pronalaženje puta do njegovog riješenja.

Simulacija izgradnje i analiza

U Navisworksu je za simulaciju gradnje moguće koristiti planove nastale u specijaliziranim programima za planiranje poput Primavere ili MS Projecta.

Izrada plana

Izrada plana

Plan je moguće raditi i direktno u Navisworksu. Svakom elementu modela moguće je dodijeliti planirane aktivnosti sa detaljnim infrmacijama o potrebnom vremenu i troškovima.

Vezanje elemenata uz aktivnosti

Vezanje elemenata uz aktivnosti

Planirane aktivnosti s dodjeljenim elementima modela moguće je prikazati na gantogramu. Aktivnosti je moguće grupirati u hijerarhije i tako omogućiti pregled plana izgradnje prema cijelinama poput objekata, etaža, dilatacija i slično.

Dodatne simulacije

Dodatne simulacije

Navisworks omogućuje simulaciju organizacije i logistike gradilišta. Takva simulacija olakšava otkrivanje sudara elemenata i vremenskih preklapanja planiranih aktivnosti u ovisnosti o postavljenim uvjetima.

Pregled modela

Integrirani alati za vizualizaciju omogućavaju virtualnu šetnju 3D modelom i fotorealistično renderiranje pomoću servisa u oblaku.

Virtualna šetnja modelom

Virtualna šetnja modelom

Integrirani 3D model moguće je istraživati putem avatara iz perspektive trećeg lica i tako ilustrirati proporcije ili savladavanje prepreka i stepenica. Na ovaj se način zainteresiranim stranama model može zorno prezentirati u ranim fazama projekta.

Analiza pomoću presjeka

Analiza pomoću presjeka

Model je moguće analizirati vizualnim presijecanjem na bilo kojem mjestu. Presjeci mogu biti ortogonalni ili proizvoljno rotirani oko bilo koje osi.

Renderiranje u oblaku

Renderiranje u oblaku

Za fotorealistično renderiranje Navisworks se oslanja na servis u oblaku. Podešavanje postavki renderiranja je pojednostavljeno, a  Navisworks iz modela izrađenih u drugim Autodeskovim alatima preuzima informacije o dodijeljenim materijalima.

Iskaz količina i troškovnici

Brzo i jednostavno uzimanje količina 2D ili 3D, generiranje stavaka iz kataloga radova, podrška lokalnim standardima, automatizacija.

Izračun količina

Izračun količina

Navisworks obračunava količine na temelju 2D crteža ili 3D modela, što je osnova za izradu troškovnika.

Izrada stavki

Izrada stavki

Troškovničke stavke je moguće ručno opisivati ili importirati iz vanjskih izvora. U primjeru na slici prikazana je stavka limarskih radova iz uvezenog kataloga radova.

Dodavanje resursa uz stavke

Dodavanje resursa uz stavke

Stavkama je moguće dodijeliti potrebne resurse poput materijala, ljudskog rada ili rada strojeva. Na temelju tako definiranog normativa moguć je izračun potrebnih količina. Tako dobivene stavke s količinama moguće je eksportirati u MS Excel radi daljnje obrade.

Usporedba verzija

Postoje tri verzije Navisworksa:

  • Navisworks Freedom
  • Navisworks Simulate
  • Navisworks Manage.

Navisworks Freedom je besplatan i moguće ga je preuzeti odavde.
U tabeli je prikazana usporedba mogućnosti sve tri verzije Navisworksa:

 

Mogućnosti

Navisworks Freedom

Navisworks Simulate

Navisworks Manage

Kretanje objektom u stvarnijem vremenu i prostoru

Timska revizija projekta

Integracija datoteka i podataka modela

Alati za mjerenje

NWD i DWF formati izvoza

Alati za suradnju struka

Simulacija troškova

Foto-realna simulacija modela

Animacija objekta

BIM koordinacija s AutoCAD 2017

BIM 360 Glue integracija

Uzimanje količina integriranog modela

Uzimanje količina s 2D nacrta

Automatsko otkrivanje konstrukcijsko instalaterskih prodora i zadiranja

Upravljanje konstrukcijsko instalaterskim prodorima i zadiranjima