AutoCAD P&ID

Alat za izradu i dokumentiranje procesnih dijagrama

Opis tečaja

Tečaj AutoCAD P&ID namijenjen je korisnicima koji crtaju procesne dijagrame i žele naučiti konfiguriranje i korištenje mogućnosti paketa AutoCAD P&ID. Tečaj obuhvaća upoznavanje sa softverom, konfiguriranje na osnovnoj i naprednoj razini, izradu dijagrama, dodavanje opreme, cjevovoda i instrumenata, označavanje i unos podataka, rad s bazom podataka i izrada izvješća.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad sa datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te poznavanje rada u AutoCADu.

Što ćete naučiti

 • Kako stvoriti i podesiti novi projekt i crteže u projektu
 • Kako ucrtati opremu, cjevovode i instrumente
 • Kako označavati opremu, cjevovode i instrumente i unijeti pripadajuće podatke
 • Kako uređivati dijagrame
 • Kako readiti s bazom podataka u Data Manageru
 • Kako definirati dodatne simbole i opremu
 • Kako povezati crteže i načiniti izvješće

Sadržaj tečaja

1. Uvod u AutoCAD P&ID

 • rad s projektima
 • otvaranje crteža
 • korisničko sučelje
 • rad sa slojevima i bojama

2. AutoCAD P&ID

 • kreiranje novih crteža, vezanje s postojećim crtežima i kopiranje iz drugih projekata
 • umetanje opreme, označavanje i unos promjena (dodavanje priključnih mjesta)
 • umetanje, grupiranje i označavanje cjevovoda te dodavanje i uklanjanje opreme
 • dodavanje instrumenata
 • osnove označavanja
 • uređivanje dijagrama
 • rad s data managerom i izrada izvješća
 • izrada dodatnih simbola
 • veze crteža
 • napredne tehnike i rješavanje problema
 • izrada izvješća

3. Priprema i administracija Plant projekata

 • P&ID administracija za korisnike
 • pregled pripreme projekta
 • pregled projektne strukture i datoteka
 • priprema većih projekata
 • definiranje novih objekata i svojstava
 • prilagodba data manager-a
 • izrada i uređivanje predložaka crteža i podatkovnih atributa
 • rješavanje problema
 • konfiguriranje izvješća
}

Trajanje:

20 sati

Razina:

Napredna

Cijena:

237 EUR

Preračunata cijena iznosi 1.785,68 kuna.
Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Odaberite termin koji vam odgovara


Nema otvorenih termina