Fusion 360 CAM

Moderno CAM rješenje za sve vrste CNC obrada

Fusion 360 CAM – kompletno rješenje za rezanje, tokarenje i glodanje

CAM programiranje može biti vrlo komplicirano, puno je parametara i varijabli i na strani softvera i na strani CNC stroja. Srećom, Fusion 360 sadrži jednostavne i korisne alate koji vam pomažu da taj zadatak dovršite uspješno i generirate G-kod koji će CNC stroj pretvoriti u gotov proizvod.

Prema svjetskim statistikama, Fusion 360 danas koristi četvrtina svih CAM i CNC korisnika. Ovaj podatak ne iznenađuje jer Fusion 360 omogućava sve vrste CAM programiranja počevši od klasičnog 2D rezanja na laser ili plasma strojevima, preko tokarenja i tokarenja s glodanjem (mill-turm), pa sve do 2D, 3D i višeosnog glodanja na obradnim centrima. Jednostavnost upotrebe, brza krivulja učenja, velike mogućnosti programiranja, te širok spektar primjene garantira brzu i jednostavnu implementaciju u svaku tvrtku koja se bavi CNC obradom različitih vrsta materijala. Sve programirane putanje obrade moguće je simulirati direktno u Fusion 360 okruženju, pa čak i izvršiti kompletnu strojnu simulaciju koja prikazuje cijelu kinematiku gibanja dijelova stroja što osigurava unaprijed provjerene međusobne ovisnosti i potencijalne kolizije dijelova stroja. Velika prednost ovog rješenja svakako je i činjenica da je korisnicima omogućen besplatan pristup do velikog broja gotovih postprocesora koje je moguće dodatno editirati i prilagoditi svojim potrebama.

2D rezanje

2D rezanje pločastih materijala na plasma/laser/voda rezačicama i CAM programiranje takvih obrada predstavlja najjednostavniji način programiranja. Programiranje se svodi na inicijalne postavke debljine sirove ploče, definiranje radnog koordinatnog sustava (G45, G55 i sl.), odabira alata koji je u pravilu uvijek isti, konture koju treba rezati i brzine rezanja. Budući da se radi o pločastom materijalu, odabirom selekcije na istoj ravnini, Fusion će automatski selektirati sve konture i modele koji se na toj visini nalaze. Nakon što Fusion izračuna i pripremi putanje alata na vama je samo da preko prilagođenog postprocesora generirate NC kod za svoj stroj.

Pri pripremi programa unutar Fusiona su vam na raspolaganju i alati kojima sve ove procese možete dodatno automatizirati. Primjerice, za rezanje više desetaka ili stotina istovrsnih komada možete iskoristiti Pattern naredbe koje će multiplicirati konture u smjerovima koje odaberete.

Dodatno, korištenjem Arrange alata na Design kartici možete pojedinačne dijelove iz nekog sklopa automatski složiti na ploču te takav raspored pripremiti za rezanje. Naprednije načine slaganja pojedinačnih dijelova i optimizacije utroška materijala moguće je dobiti korištenjem Nesting and Fabrication ekstenzije (snimka webinara).

Tokarenje

Tokarenje ili obrada materijala rotacijom obratka vrlo je popularna i ima široku primjenu. Fusion 360 omogućava programiranje CNC tokarilica standardnim načinima obrade koristeći tokarske noževe, ali omogućava i korištenje pogonjenih alata, odnosno glodanje i bušenje, pa je kombinacijom tih strategija moguće programirati naprednije mill-turn strojeve. Ovakvu vrstu programiranja prikazali smo u jednom od naših webinara – snimka webinara (tokarenje)

Strategije tokarenja
Pri programiranju CNC tokarilica sve možete obraditi korištenjem neke od navedenih strategija za vanjsko i unutarnje tokarenje: Turning Face, Turning Profile Roughing, Turning Profile Finishing, Turning Groove, Turning Single Groove, Turning Chanfer, Turning Thread i Turning Part za odrezivanje

Ukoliko imate tokarski CNC stroj s dvije spindle obradovat će vas već unaprijed pripremljeni ciklusi za automatski prihvat i preuzimanje obratka s osnovne spindle i prebacivanje na poziciju za obradu druge strane obratka.
Naravno, dostupni su vam i svi poznati ciklusi bušenja bez obzira radi li se o bušenju u centru rotacije ili bušenju izvan njega koristeći pogonjeni alat na turretu.

Glodanje od 2.5 do 5 osi

U Fusionu možete koristiti sve standardne 2D i 2.5D strategije, 3-osne strategije koje automatski detektiraju razine obrade poštujući geometriju modela, strategije i cikluse za bušenje i urezivanje navoja, te 3+2 strategije za obradu koje programeru omogućavaju da na strojevima s više osi obradi komad sa svih strana. Važno je napomenuti da u osnovnom Fusionu 360 imate na raspolaganju i Adaptivne strategije za grubo skidanje materijala i to u 2D varijanti pri čemu selektirate džep ili konturu kao parametar ili 3D varijantu koja automatski skida materijal oko geometrije modela. Radi se o naprednim strategijama koje u ostalim CAM softverima dodatno (i ne tako malo) naplaćuju.
Za prikaz načina pripreme i programiranja pogledajte snimku webinara (glodanje)

2D strategije
Od standardnih 2D strategija dostupne su vam 2D Adaptive Clearing, 2D Pocket, Face, 2D Contour, Slot, Trace, Thread, Bore, Circular, Engrave i 2D Chanfer.

3D strategije
Od 3D strategija dostupne su vam 3D Adaptive Clearing, 3D Pocket Clearing, Flat, Parallel, Scallop, Contour, Ramp, Pencil, Horizontal, Spiral, Radial, Morphed Spiral, Project, Blend, Morph i Flow

Ciklusi bušenja
Dostupne su vam gotovo svi danas poznati standardni ciklusi bušenja i urezivanja navoja, klasično bušenje, duboko bušenje, bušenje s povratom, bušenje s kidanjem špene, ciklusi lijevog i desnog urezivanja navoja , …

Simulacije obrade
Sve što u Fusionu 360 isprogramirate moguće je simulirati. Simulaciju možete provjeriti ili jednostavnim prikazom gibanja alata ili pogledati kompletnu simulaciju kinematike stroja koja uključuje stvarni prikaz translacija i rotacija osi

Fusion 360 – ekstenzije

Iako je Fusion u osnovnoj verziji vrlo dobro opremljen potrebnim alatima, ponekad profesionalci trebaju i više od toga. Kada vaš CAM programer ili CNC operater treba specifične i napredne strategije i režime obrade, kad je potrebno optimizirati pozicije pri rezanju na plasmi ili laseru, kad trebate napredne simulacije, generativni dizajn, napredno dizajniranje proizvoda, 3D print u metalu, upravljanje životnim ciklusom proizvoda, tada je do takvih naprednijih alata moguće doći korištenjem ekstenzija.

Za CAM programere i CNC operatere najvažnije su dvije ekstenzije:

Machining ekstenzija donosi napredne 4-osne i 5-osne strategije poput Steep and Shallow, Rotary, Hole recognition i sl, dok je Nesting and Fabrication ekstenzija važna za korisnike koji imaju potrebu rezati pločasti materijal, a pri tome automatizirati pripremu i optimizirati utrošak materijala.

Mogućnosti nekih ekstenzija prikazali smo na održanim webinarima, a snimke možete pronaći na ovoj stranici.

Postprocesori

Niti jedan CAM softver ne vrijedi gotovo ništa ukoliko nemate odgovarajući postprocesor za svoj stroj. Razvoj postprocesora, pogotovo za višeosne obradne centre, cijenom može nadmašiti cijenu samog softvera pa je briga o toj komponenti izuzetno važna.

Autodesk je u startu prepoznao te probleme i zbog toga je odlučio svim korisnicima besplatno ponuditi veliku bazu gotovih postprocesora. Trenutno su vam dostupni brojni postprocesori za 2D rezačice (laser, voda, plasma), postprocesori za tokarilice i mill-turn strojeve, te za veliki broj glodalica od 2.5D pa sve do 5-osnih strojeva.

Popis postprocesora i linkove za njihovo preuzimanje možete pronaći na adresi https://cam.autodesk.com/hsmposts.

Treba napomenuti da se postprocesori konstantno razvijaju pa je važno da pažljivo testirate njihovu ispravnost i kompatibilnost sa CNC strojevima koje trenutno imate. U slučaju da neki gotovi postprocesor treba doraditi i prepraviti to možete napraviti samostalno ukoliko za to imate dovoljno volje i znanja ili prepustiti nama da to napravimo za vas.

Što kažu naši korisnici?

Marko Cerovečki, Rukovoditelj tehničke službe
Stražaplastika d.o.o. – Hum na Sutli


“Tvrtka smo koja se bavi injekcijskim brizganjem polimera, razvijamo nove proizvode, razvijamo procese i imamo održavanje vlastitih i izradu novih kalupa in house. Fusion 360 software odabrali smo prije 3 godine na preporuku tvrtke koja nam je implementirala robotsku ćeliju za injekcijsko prešanje proizvoda. Softver je jednostavan i prilagođen za korištenje onima koji tek ulaze u svijet CAM programiranja, no s druge strane je i dovoljno kompleksan da se njime mogu rješiti svi izazovi prilikom izrade kalupa za injekcijsko prešanje. Podršku od strane PRIOR Inženjeringa imali smo u bilo koje doba dana i za bilo kakav problem na koji smo naišli. Svoje znanje, stručnost i fleksibilnost su dokazali kada smo zajedno izradili postprocesor za specifičan višeosni CNC obradni centar. Također, njihov prodajni sektor usko surađuje s nama dajući nam pravovremene informacije o pogodnostima vezanim za produljenje licenci i ekstenzija, nadolazećim webinarima i o novostima koje se tiče Fusion 360, Inventora i ostalih softvera.”

Danko Junaković, Viši savjetnik
Razvojno inovacijski centar AluTech – Šibenik


“Nakon kupovine 3 nova CNC stroja, CNC tokarilica s pogonjenim alatima, CNC 3-osna glodalica i 5-osni obradni centar odlučili smo Fusion 360 koristiti za naše potrebe CAD/CAM programiranja. Kako smo u CAM programiranju bili relativno neiskusni, odlučili smo u PRIOR inženjeringu proći kompletnu obuku, prvo osnove Fusion 360, zatim Fusion 360 glodanje te naposljetku Fusion 360 tokarenje. O svim održanim tečajevima mogu izraziti samo riječi pohvale, od predavača do same koncepcije tečaja. Drugu veliku podršku koju smo dobili od tvtke PRIOR inženjering je izrada postprocesora za sva tri naša stroja, bez kojih bi sama upotreba strojeva bila ograničena. Također pri svakom novom zadatku Priorovi djelatnici su spremni na suradnju i pomoć. Stoga bi zaključio da u tvrtki PRIOR inženjering i njihovim zaposlenicima nismo dobili prodavatelja usluga već istinskog partnera koji je spreman na suradnju i pomoć u svakom trenutku na obostrano zadovoljstvo.”

Mira Damjanović, Direktorica
Glorija M – Sisak


“Prve dvije godine rada na CNC glodalici (3-osi) radili smo pripremu obrade direktno na stroju. Bile su to jednostavnije pozicije. Zatim, prelazimo na kompliciranije izrade te se odlučujemo za Fusion 360, za koji smo dobili preporuku. Naši programeri su polazili trening u Prior Inženjeringu i usvojili osnove. Skoro svaki dan smo nailazili na na manje ili veće probleme, ali smo ih uz veliku podršku g. Bojana Stürmera iz PPRIOR inženjeringa uspješno rješavali. Bilo je tu raznih problema i pitanja, ali na sve smo dobili odgovor i jako puno naučili. Danas ih zovemo po potrebi koja je sve rjeđa, ali se često pohvalimo s našim samostalnim uspješnim izradcima i rješenjima. Također, osim izvrsne podrške, želimo naglasiti da smo bili početnici i Fusion 360 je zaista bio pravi izbor. Jednostavan je za usvajanje, a ima rješenje za sve i daje puno.”

Tonći Vrdoljak
Metal Product d.o.o. – Breznički Hum


“Fusion 360 CAM koristimo u CNC odjelu od sredine 2021. godine. Nekoliko mjeseci kasnije, nakon što se ovo rješenje pokazalo uspješnim za programiranje klasičnih CNC strojeva (glodalice i tokarilice), odlučili smo isto rješenje proširiti i na funkcije rezanja na našim plazma rezačicama pri čemu nam je PRIOR inženjering pomogao i izradio prilagođene postprocesore za naše strojeve, te nam kontinuirano pruža tehničku podršku i savjetuje kako softver iskoristiti na najbolji način. S obzirom na sve veće zahtjeve naših klijenata koji se odnose na veće količine, brzinu izrade i kvalitetu finalnih proizvoda ovaj korak je bio neizbježan i pomaže nam je da zadovoljimo takve zahtjeve.”

Zvonimir Lukadinović, Head of Quality Control
Borplastika – Kneževi vinogradi


“Bavimo se obradom termo-plastike te koristimo horizontajne glodalice sa 4 osi + roto os. Za programiranje strojeva koristimo nastavak za Inventor HSM, te nam je za potrebe programiranja pomogao PRIOR inženjering izradivši nam postprocesore i uslučaju poteškoća uvijek smo isti dan otklonili problem. Također sam tamo pohađao tečaj za CAM obradu (Fusion 360) na kojem sam naučio osnove, te danas mogu reći da samostalno možemo zadovoljiti sve potrebe naših kupaca čak i one najzahtijevnije.”

Zadnji CAM vlogovi

360 VLOG 10 – Plazma markiranje u Fusionu 360

Iako Fusion 360 unutar setupa za rezanje nema strategiju markiranja (kirnanja), uz malo snalažljivosti i prilagođen postprocesor moguće je na plazmama i laserima izvršavati i takve operacije.

360 VLOG 09 – Deburring-skidanje oštrih bridova

Nakon CNC obrade često treba skinuti oštre bridove i taj posao nije težak ako bridove skidate na ravnini. Međutim, kad trebate skinuti brid ili napraviti neko skošenje na krivulji koja nije u ravnini, tada se stvari malo...

360 VLOG 08 – obrada spirale

Što napraviti kad na modelu nije moguće selektirati površinu koju želimo obraditi? U ovom primjeru prilikom odabira 2D adaptive strategije koristimo wrap opciju kako bi uklonili višak materijala, međutim, wrap strategija ne dozvoljava...

Cijene Fusion 360 licenci i CAM ekstenzija

U donjoj tablici navedene su standardne cijene Fusion 360 licenci i pripadajućih ekstenzija.

Iskoristite posebnu promotivnu ponudu tokom siječnja 2023. i uštedite 30%. Više informacija na posebnoj stranici.

Naziv programa Single-User (EUR)
Cijene su izražene u EUR bez PDV-a
Fusion 360 1 godina 3 godine
Fusion 360 480,00 1.370,00
Fusion 360 Team – Participant 120,00 340,00
Fusion 360 – Additive Build Extension 1.410,00
Fusion 360 – Machining Extension 1.410,00
Fusion 360 – Nesting & Fabrication Extension 1.410,00
Fusion 360 – Product Design Extension 525,00
Fusion 360 – Simulation Extension 1.410,00
Fusion 360 – Generative Design Extension 1.410,00
Fusion 360 – Signal Integrity Extension 1.410,00

Želite saznati više o Fusion 360 CAM mogućnostima? Javite nam se, rado ćemo pomoći

4 + 14 =