Autodesk Fusion CAM – Tokarenje

Naučite se koristiti ovim jednostavnim i pristupačnim CAM alatom

Opis tečaja

Tečaj Autodesk Fusion – CAM tokarenje je namijenjen svima koji žele naučiti koristiti CAM (Computer Aided Manufacturing – računalnom potpomognuta proizvodnja) alate za tokarenje koji su integrirani u Autodesk Fusion. Tečaj pokriva strojnu obradu tokarenjem na tokarskim obradnim centrima s jednom ili dvije stezne glave, te sa ili bez mogućnosti pokretanja alata.

Na tečaju se prolazi kroz cjelokupni tijek tokarskog CAD/CAM procesa u proizvodnji. Polaznici će naučiti kako učitati CAD model, definirati parametre stezanja (koordinatni sustav i polazni sirovac ili poluproizvod), definirati alate, rezne pločice i držače, te režime obrade, odabir strategija i parametara obrade, označavanje geometrije za obradu, provjeru tokarenja simulacijom i postupak generiranja koda za stroj.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad s datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te poznavanje osnovnih računalnih pojmova, a poželjno bi bilo i poznavanje osnova rada u Autodesk Fusion programskom paketu.

Svaki polaznik tečaja treba imati otvoren besplatan Autodesk korisnički račun. Upute za otvaranje korisničkog računa polaznici dobivaju prilikom prijave za tečaj.

Što ćete naučiti

 • Kako koristiti alate za tokarenje u Autodesk Fusionu
 • Kako izgleda sučelje Autodesk Fusion CAM-a
 • Kako upravljati datotekama i učitati postojeći CAD model u Autodesk Fusion
 • Kako definirati stezanje i potrebne parametre
 • Kako se definiraju alati, rezne pločice i režimi obrade
 • Kako odabrati strategiju i definirati parametre obrade
 • Kako izgledaju strategije tokarenja
 • Kako upotrijebiti strategiju glodanja za strojeve s mogućnosti pokretanja alata
 • Kako napraviti simulaciju i verificirati definiranu obradu
 • Kako generirati kod za CNC stroj

Sadržaj tečaja ukratko

 • Upoznavanje s osnovnim pojmovima (CAD, CAM, CNC, HSM)
 • Osnovna podjela strojne obrade i različite izvedbe strojeva
 • Faze i izgleda tokarski CAD/CAM procesa
 • Radna okolina i sučelje Autodesk Fusion CAM-a
 • Uvoz CAD modela u radnu okolinu
 • Definiranje stezanja: radne točke, koordinatnog sustava i polazni sirovac ili poluproizvod
 • Definiranje različitih alata: različite vrste pločica i držača…
 • Pregled i prolazak strategija tokarske strojne obrade
 • Tokarenja prema profilu
 • Tokarenja utora
 • Strategija tokarenja prednje površine
 • Strategija tokarenja pojedinačnog utora
 • Tokarenje skošenja
 • Rezanje tokarenjem
 • Tokarenje navoja
 • Prebacivanje sirovca između steznih glava, kod strojeva s dvije stezne glave
 • Vježbe strategija tokarske obrade na primjerima
 • Osnovna uporaba strategija glodanja za slučaj tokarskog glodanja
 • Simulacija putanje tokarenja i obrade za verifikaciju
 • Generiranje koda za CNC tokarski stroj na temelju odabranog post procesora iz dostupne baze
}

Trajanje:

15 sati

Razina:

Početna

Cijena:

300 EUR

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Odaberite termin koji vam odgovara


Nema otvorenih termina