AutoCAD Plant 3D

 

Opis tečaja

Tečaj AutoCAD Plant 3D obuhvaća i AutoCAD P&ID te je namijenjen korisnicima koji projektiraju procesna postrojenja. AutoCAD P&ID obuhvaća crtanje procesnih dijagrama i konfiguriranje paketa AutoCAD P&ID – izradu dijagrama, dodavanje opreme, cjevovoda i instrumenata, označavanje i unos podataka te rad sa bazom podataka i izradu izvješća. Plant 3D dio tečaj obuhvaća izradu cjevovoda, opreme i armature uz korištenje P&ID podataka u Plant 3D te izradu pratećih čeličnih konstrukcija i sve prateće dokumentacije – ortogonalnih projekcija i izometrijskih shema. Uz navedeno, obuhvaćena je i priprema i administracija projekata, definiranje novih objekata i svojstava, prilagodba dana managera, izrada predložaka crteža, stvaranje i uređivanje spec-ova i kataloga i konfiguriranje izvješća. Za potrebe suradnje, obuhvaćene su i osnove rada u programu Navisworks.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su dobro poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad sa datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te dobro poznavanje rada u AutoCADu.

Što ćete naučiti

 • Kako stvoriti i podesiti novi projekt
 • Kako ucrtati opremu, cjevovode i instrumente u P&ID i Plant 3D okruženju
 • Kako označavati opremu, cjevovode i instrumente i unijeti pripadajuće podatke
 • Kako readiti s bazom podataka u Data Manageru
 • Kako definirati dodatne simbole i opremu
 • Kako povezati crteže i načiniti izvješće
 • Kako napraviti projektnu dokumentaciju (ortogonalne projekcije i izometrijske sheme)
 • Kako koristiti Navisworks za suradnju, vizualizaciju, mjerenja i otkrivanje zadiranja

Sadržaj tečaja

1. Uvod u AutoCAD Plant 3D

 • rad s projektima
 • otvaranje crteža
 • korisničko sučelje
 • rad sa slojevima i bojama

2. AutoCAD P&ID

 • kreiranje novih crteža, vezanje s postojećim crtežima i kopiranje iz drugih projekata
 • umetanje opreme, označavanje i unos promjena (dodavanje priključnih mjesta)
 • umetanje, grupiranje i označavanje cjevovoda te dodavanje i uklanjanje opreme
 • dodavanje instrumenata
 • osnove označavanja
 • uređivanje dijagrama
 • rad s data managerom i izrada izvješća
 • izrada dodatnih simbola
 • veze crteža
 • napredne tehnike i rješavanje problema
 • izrada izvješća

3. AutoCAD Plant 3D

 • izrada projektnih mapa i crteža
 • izrada i uređivanje čeličnih konstrukcija
 • izrada i uređivanje opreme
 • osnove izrade cjevovoda
 • uređivanje cjevovoda
 • korištenje P&ID podataka u Plant 3D
 • izrada i rad sa ortogonalnim projekcijama
 • izrada izometrijskih crteža

4. Pregled pripreme projekta

 

5. Priprema i administracija Plant projekata

 • P&ID administracija za korisnike
 • pregled pripreme projekta
 • pregled projektne strukture i datoteka
 • priprema većih projekata
 • definiranje novih objekata i svojstava
 • prilagodba data manager-a
 • izrada i uređivanje predložaka crteža i podatkovnih atributa
 • spec-ovi i katalozi
 • prilagodba izometrijskih crteža
 • rješavanje problema
 • priprema SQL express baze AutoCAD Plant 3D
 • konfiguriranje izvješća

6. Navisworks

 • rad sa datotekama
 • osnovna navigacija i prohod
 • otkrivanje sudara
 • osnove animacije, vizualizacije i planiranja
}

Trajanje:

40 sati

Razina:

Napredna

Cijena:

529 EUR

Preračunata cijena iznosi 3.985,75 kuna.
Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Odaberite termin koji vam odgovara


Vrijeme Opis
13.3.2023. - 17.3.2023.
09:00 - 16:00
AutoCAD Plant 3D (online)