Autodesk Vault

Suradnja između timova i upravljanje podacima

Autodesk Vault je jedan od vodećih softverskih alata za sigurno upravljanje, organizaciju i praćenje podataka unutar inženjerskih timova svih struka. Koristi se za praćenje tijeka rada, organiziranje i upravljanje podacima, kontroliranje verzije projekata, te dokumentiranje procesa u više-korisničkom okruženju bilo u istom uredu ili uredima rasprostranjenim po svijetu.

Koordinacija na projektu

Praćenje projekata i izrada izvještaja

Kreirajte projekte timove i pratite napredak projekta na jednom mjestu kako bi poboljšali komunikaciju i učinkovitost. Projekti se kroz sve faze lako mogu pratiti putem tabličnih i vizualnih izvještaja. Postojeći podaci koji se već nalaze u Vaultu mogu biti podijeljeni sa svim članovima tima bez potrebe da se rade dodatne kopije.

Automatizirani proces izmjene na projektu

Vault olakšava upravljanja zahtjevima za izmjenu dizajna automatizirajući proces odobravanja svake revizije. Odaberite između ponuđenih procesa ili kreirajte vlastite. Uklonite uska grla u komunikaciji i ubrzajte proces razvoja.

Istovremeni timski rad

Svi korisnici Vaulta mogu simultano raditi na izradi jednog digitalnog prototipa. Vault na centralnoj lokaciji prati svaku izmjene koje pojedini korisnik napravi. Vault umjesto vas brine o tome da članovi tima jedni drugima slučajno ne naprave neželjene izmjene, te na taj način povećava učinkovitost timskog rada.

Kontrola i upravljanje digitalnom dokumentacijom

Sigurnost podataka

Vault administratori imaju mogućnost implementirati i održavati sustav koji će cijeloj organizaciji omogućiti siguran pristup podacima. Kroz takav pristup korisnici mogu pristupiti upravo onim podacima koji im trebaju kako bi mogli odraditi svoj dio posla. Kontrolom pristupa možete definirati kojoj verziji podatka korisnici mogu pristupiti i kakve vrste promjena mogu raditi.

Vault Office

Vault Office je verzija Vaulta za korisnike koji ne rade u CAD alatima, a imaju potrebu komunicirati sa inženjerskim timom. Osim pristupa podacima Vault Office ima mogućnost izrade izvještaja koji članovima uprave i drugim voditeljima mogu pružiti informacije o statusu svih projekata na jednom mjestu.

Upravljanje popisom materijala (BOM)

Direktno iz CAD modela kreirajte popis materijala potrebnih za proizvodnju svakog dijela. Osim standardnih stavki za svaki materijal poput opisa, količine i jedinice mjere na raspolagnju imate dodatne stavke te mogućnost stvaranja vlastitih.

Ponovno korištenje podataka

Nema potrebe svaki put kretati iz početka u izradu digitalnog prototipa. Uštedite vrijeme koristeći postojeće modele i nacrte koji su već u Vaultu. Pomoću alata Copy Design moguće je odjednom spojiti više postojećih sklopova u novi. Kada koristite stare podatke kako bi kreirali nove, automatski im možete dodijeliti nove standardizirane nazive kako bi ih lakše razlikovali.

Praćenje verzija modela i dokumentacije

Vault automatski prati sve izmjene koje radite tijekom projektiranja. Nema potrebe spremati kopiju svih modela i dokumentacije svaki puta kada se napravi izmjena i brinuti o tome gdje će biti pohranjena. Zbog toga se možete više fokusirati na inženjerske zadatke, a manje na administrativne.

Standardizacija podataka

Administratori Vaulta mogu definirati standarde za unos podataka koje svaki korisnik Vaulta mora poštivati. Standardi se definiraju i prilagođavaju u skladu s internim pravilima tvrtke. Na taj način smanjuje se mogućnost unosa nepotpunih podataka i olakšava njihovo pretraživanje.

Usporedba verzija

Postoje četiri verzije Vaulta:

 • Vault Basic
 • Vault Workgroup
 • Vault Professional
 • Vault Office
Vault Basic mogućnosti:

 • Upravljanje CAD i ne-CAD datotekama
 • Rad s grupama i timovima
 • Brzo pretraživanje podataka
 • Automatizirana organizacija datoteka
 • Centralizirana pohrana podataka
 • Verzije datoteka
 • CAD integracija (osim Autodesk LT produkata)
 • Mogućnost korištenja starih datoteka
 • Jednostavna administracija i konfiguracija
 • Microsoft Office integracija (Word, Excel i PowerPoint)
 • AnyCAD podrška
Vault Workgroup mogućnosti:

Mogućnosti iz Vault Basic +

 

 • Kontrola revizija i životnih ciklusa datoteka i projekata
 • Integracija sa Autodesk LT proizvodima
 • Vizualno upravljanje podacima za Autodesk Inventor
 • Mogućnost masovnog ispisa dokumentacije
 • Automatsko imenovanje datoteka
 • Samostalni klijent za ne-CAD korisnike
 • Fleksibilna sigurnost datoteka i direktorija
 • Izrada izvještaja
 • Vođenje projekata
 • Serversko DWF publiciranje
 • Upravljanje Microsoft Outlook komunikacijom
 • Komunikacija sa Autodesk Fusion Lifecycle PLM susutavom
Vault Professional mogućnosti

Mogućnosti iz Vault Workgroup +

 

 • Mogućnost izrade kastomiziranih objekata
 • Autodesk Revit integracija
 • Spajanje sa Autodesk Buzzsaw klijentom
 • Microsoft SharePoint integracija
 • Automatizirano upravljanje nalozima za izmjene (ECO)
 • Povezivanje sa MicroStation, ProE i Solidworks
 • Repliciranje podataka na više lokacija
 • Web klijent za pretragu, pregled i ispis
 • Napredni backup
 • Provjera prijave iz Windows Active Directory
 • Upravljanje popisom materijala (Bill Of Material)
 • Povezivanje sa poslovnim sustavima (ERP)
Vault Office mogućnosti:

Zahtjeva Vault Workgroup ili Vault Professional

 

 • Upravljanje ne-CAD datotekama
 • Pristup podacima preko klijenta
 • Microsoft Office integracija (Word, Excel, PowerPoint i Outlook)
 • Pristup podacima preko web sučelja
 • Pregledavanje CAD dokumenata
 • Automatizirana organizacija podataka

Minimalne sistemske zahtjeve možete pronaći ovdje

Cijene Autodesk vault programa potražite u aktualnom cjeniku

Odgovori na često postavljana pitanja

Zašto koristiti Autodesk Vault?

Uz pomoć Autodesk Vaulta ubrzavate timski rad automatiziranjem svih procedura i centralnom pohranom vaših projektnih podataka koji nastaju istovremenim radom više struka (Strojarstvo, Građevina, Arhitektura…)

Mogu li sam instalirati i konfigurirati Vault?

Da, to je moguće, ali svakako je preporučljivo da Vault konfigurira stručna osoba kako bi se spriječila mogućnost nastanka skupih pogrešaka i iskoristile maksimalne mogućnosti automatizacije procesa u Vaultu.

Za implementaciju, konfiguraciju i obuku za rad u Vaultu najbolje je nazvati nas u Prioru.

Da li je moguće kombinirati više verzija Vaulta?

Ne. Vault klijent se spaja na Vault server iste verzije. Na primjer, Vault Workgroup klijent se spaja isključivo na Vault Workgroup server.

Moguće je unutar iste verzije imati različita izdanja klijenata (do maksimalno 2 izdanja unatrag). Vault server mora biti na najvišem izdanju. Na primjer, na Vault server 2017 mogu se spojiti klijenti izdanja 2017, 2016 i 2015.

Kako Vault klijent komunicira sa Vault serverom?

Vault klijent komunicira sa Vault klijentom koristeći HTTP protokol. Moguće je konfigurirati korištenje HTTPS protokola.

Prilikom korištenja podaci se kopiraju sa servera na korisničko računalo te se radi isključivo na lokalnim kopijama datoteka. Nakon završetka rada kopije datoteka se vračaju na server gdje postaju aktualne.

U svakom trenutku se može vratiti na bilo koju prethodnu verziju datoteke.

Koje portove koristi Vault klijent za komunikaciju sa Vault serverom?

Prema standardnim postavkama korist se port 80 za HTTP ili port 443 za HTTPS protokol. Prema potrebi, moguće je konfigurirati rad i preko nekih drugih portova.

Koliko su sigurni moji podaci?

Podacima koji se pohranjuju u Vault može se pristupiti isključivo preko CAD alata ili Vault klijenta. Bez autorizacije korisnika i posjedovanja odgovarajućih prava, nije moguće pristupiti podacima.

Vrlo važno je napomenuti da se pri korištenju Autodesk Vaulta izbjegava opasnost kriptiranja vaših podataka s aktualnim CryptoLocker virusima.

Zainteresirani ste? Želite više informacija?

Nazovite nas na 01 3011 602 ili nam pošaljite poruku.

Kontakt