Autodesk Fusion CAM – Napredno glodanje

Ovladajte naprednim tehnikama u višeosnom glodanju u Autodesk Fusionu

Opis tečaja

Tečaj Autodesk Fusion CAM – Napredno glodanje namijenjen je korisnicima Fusion CAM alata koji žele ovladati naprednim tehnikama i mogućnostima strojne obrade kroz napredne tehnike i mogućnosti Autodesk Fusion CAM-a i ekstenzije Autodesk Fusion – Machining Extension. Nakon upoznavanja i savladavanja rada sa 2D, 2.5D i 3D glodanjem uz pomoć CAM alata integriranog u Autodesk Fusion kroz tečaj Fusion CAM – Glodanje, ova edukacija predstavlja njezin nastavak.

Tečaj obuhvaća strojnu obradu glodanjem na obradnim centrima koji podržavaju obradu do pet osi (indeksirano i simultano). Uz ponavljanje obrada u ravnini (2D), indeksirano troosno gibanje (2.5D) ili simultano gibanje u sve tri osi (3D) prolazi se kroz višeosne obrade s četiri i pet osi indeksirano i simultano (3+1, 4D, 3+2, 5D), gdje pet osi simultano (5D) spada pod najsloženiji tip strojne obrade.

Tečaj obuhvaća naprednije CAD/CAM procese u proizvodnji, a polaznici će naučiti kako smanjiti broj stezanja i iskoristiti mogućnosti višeosnih obrada na CNC strojevima. Važne teme su: načini definiranja upotrebe simultane višeosne obrade s četiri i pet osi, koje su to višeosne strategije obrade te kako odraditi indeksirano pozicioniranje s četiri ili pet osi prije nego se krene u obradu s nekom od strategija obrade do 3 osi (2D do 3D); kako definirati stroj i simulaciju obrade sa strojem; kako ubaciti, smjestiti i manipulirati steznim napravama i pripremiti 3D modele za što točniji prikaz obrade; kako iskoristiti mogućnost alata za prepoznavanja provrta i istovremeno dodjeljivanja obrada istima; kako direktno modificirati već generirane putanje alata, koristiti Probing za umjeravanje prije početka ili nastavka neke od obrada, te kako izgleda definiranje i priprema stroja za simulaciju obrade s CNC strojem.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su uz poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad s datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama), poznavanje osnovnih računalnih pojmova, poznavanje osnova rada u Fusion 360 programskom paketu kao i poznavanje Fusion 360 CAM osnova (poželjno je prethodno pohađanje tečaja AutodeskFusion CAM glodanje).
Svaki polaznik tečaja treba imati otvoren besplatan Autodesk korisnički račun i Autodesk Machining Ekstenziju (plaćena ili trial verzija). Upute za otvaranje korisničkog računa kao i upute za trial iz Machining ekstenzije polaznici dobivaju prije početka tečaja ako je potrebno.
 

Što ćete naučiti

 • Kako koristiti napredne alate Autodesk Fusion CAM-a
 • Kako razmišljati i pristupiti kada se ima mogućnost višeosne obrade
 • Kako koristiti alate ekstenzije Fusion 360 – Machining Extension
 • Kako koristiti CAD okruženje za pomoć u CAM okruženju
 • Kako pripremiti model i naprave za obradu i simulaciju
 • Koje su to napredne strategije tro-osno simultane obrade
 • Kako omogućiti višeosnu obradu strategija koje koriste tri osi simultano za obradu (3D)
 • Kako iskoristiti mogućnost višeosne indeksirane obrade
 • Kako koristiti četiri osnu simultanu obradu
 • Koje su to strategije pet osne simultane obrade
 • Kako odabrati strategiju i definirati parametre obrada u slučaju višeosnih obrada
 • Kako izbjegavati neželjene kolizije u slučaju višeosnih obrada
 • Kako iskoristiti mogućnost prepoznavanja provrta i definiranja strategija obrada istih
 • Kako koristiti alate za direktno modificiranje generiranih putanja obrade
 • Kako koristiti Probing mogućnost
 • Gdje se može definirati i konfigurirati CNC stroj
 • Kako izgleda simulacija obrade sa strojem i eventualno ukazivanje na kolizije

Sadržaj tečaja ukratko

 • Upoznavanje s osnovama višeosne obrade (simultano, indeksirano)
 • Kako izgleda CAD/CAM proces i faze koje su uvijek iste
 • Analize dostupnosti i minimalnih radijusa koje bi trebalo obraditi te utjecaj na izbor alata
 • CAD okruženje u svrhu CAM-a
 • Kako pripremiti kompletan 3D model za CAM (sklop – gotove pozicije, početnog materijala i steznih naprava)
 • Napredne troosne strategije obrade
 • Steep and Shallow strategija
 • Geodesic strategija
 • Deburr i Corner strategije
 • Mogućnost rotacijske osi i četiriosno simultane obrade
 • Orijentacija prije početka obrade (indeksirana višeosna obrada)
 • Uključivanje višeosne obrade s četiri i pet osi
 • Višeosne strategije obrade
 • Rotary Pocket, Rotary Contour i Rotary Parallel višeosne strategije obrade
 • Swarf strategija obrade bočnim dijelom alata
 • Multi-axis contour strategija obrade
}

Trajanje:

20 sati

Razina:

Napredna

Cijena:

450 EUR

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Odaberite termin koji vam odgovara


Vrijeme Opis
15.7.2024. - 18.7.2024.
16:30 - 20:30
Autodesk Fusion CAM – Napredno glodanje (online)