AutoCAD Map 3D

Rad s geoprostornim podacima u poznatom okruženju

Opis tečaja

Tečaj AutoCAD Map 3D namijenjen je polaznicima koji žele naučiti koristiti sve mogućnosti Autodeskovog GIS alata, što obuhvaća unos, konverziju i rad s atributnim i GIS podacima te povezivanje sa bazama podataka, alate za uređivanje vektorskih i rasterskih podatakastrategije organizacije i pristupa geoprostornim podacima te tehnike i alate za održavanje baza i crteža. Tečaj također obuhvaća rad s topologijom i prostornim analizama te izradu, pripremu i plotanje karata i atlasa.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad sa datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te poznavanje osnova AutoCAD-a.

Što ćete naučiti

 • Prepoznati geoprostorne podatke, njihove formate i osobine
 • Metode za unos, čišćenje i konverziju geoprostornih podataka
 • Razne vrste prostornih analiza
 • Pripremiti razne vrste kartografskih prikaza

Sadržaj tečaja ukratko

 • Unos prostornih i atributnih podataka
 • Konverzije podataka u i iz stranih GIS formata
 • Rad sa atributnim podacima
 • Povezivanje sa vanjskim bazama podataka
 • Alati za editiranje vektorskih podataka
 • Rad sa rasterskim podacima (skenirane karte, ortofoto, satelitske snimke) sa osvrtom na georeferenciranje
 • Rad sa projektima, izvornim crtežima i objektnim upitima
 • Različite strategije organizacije podataka
 • Višekorisnički pristup podacima
 • Tehnike i alati za čišćenje crteža
 • Priprema i održavanje topologije
 • Primjena topologije u prostornim analizama
 • Kartografske projekcije i koordinatni sistemi sa posebnim osvrtom na standarde koji se primjenjuju u Hrvatskoj
 • Izrada tematskih karata
 • Priprema i plotanje karata i atlasa
}

Trajanje:

40 sati

Razina:

Napredna

Cijena:

740 EUR

Preračunata cijena iznosi 5.575,53 kuna.
Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Odaberite termin koji vam odgovara


Nema otvorenih termina