Tečaj Visual LISP

Tečaj Visual LISP namijenjen je naprednim i iskusnim korisnicima AutoCAD-a koji žele naučiti programirati dodatne funkcije i mogućnosti za AutoCAD. Tijekom ovog tečaja, polaznici se upoznaju sa osnovnim konceptima programiranja u AutoLISP-u, razlikama između LISP-a i Visual LISP-a, osnovama Visual LISP-a te kontrolom tijeka aplikacije. U okviru tečaja, polaznici izrađuju jednostavne i napredne AutoCAD naredbe u AutoLISP-u, kao praktičnu primjenu naučenog gradiva.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad sa datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te poznavanje gradiva osnovnog tečaja AutoCAD-a (1. stupanj).

Trajanje tečaja: 40 školskih sati

Cijena tečaja: 740 EUR + PDV

Kratak sadržaj tečaja:

  • osnovni koncepti programiranja u AutoCAD-u
  • razlika između LISP-a i Visual LISP-a
  • upoznavanje s osnovama Visual LISP-a
  • naredbe i funkcije Visual LISP-a
  • kontrola toka aplikacije
  • izrada jednostavnih AutoLISP naredbi
  • izrada naprednih AutoLISP naredbi