Autodesk AutoCAD Map 3D

Zakoračite u svijet BIM tehnologije

Revit LT je jedan od alata osmišljenih za BIM (Building Information Modeling). Kroz BIM metodologiju izrade inteligentnog, podacima bogatog modela olakšano je projektiranje, vizualizacija, simulacija, dokumentiranje i naposlijetku omogućeno građenje kvalitetnijih građevina. Nepobitna prednost Revit LT varijante je zasigurno i cijena.

Značajke

Lak prijelaz na BIM

Lak prijelaz na BIM

Dobar odabir za početak rada u softveru, u vama poznatom okolišu, koz manji projekt ili samostalan rad na projektu.

3D model koji sadrži sve podatke

3D model koji sadrži sve podatke

Projektiranje kroz jedinstveni 3D model koji nadograđujete kroz faze projekta. Svaka promjena u modelu reflektira se u svim dijelovima projekta i projektne dokumentacije čineći ih usklađenima i time pouzdanijima.

Vizualizacija u Cloudu

Vizualizacija u Cloudu

Uvijek ažuran 3D model i vizualizacija u svakom trenu omogućuju bolju suradnju na projektu a time i kvalitetnija rješenja.

Kvalitetna dokumentacija

Kvalitetna dokumentacija

Kroz automatizaciju izrade projektne automatizacije smanjena je mogućnost greške, bolja koordinacija, dok su svi podaci ažurni i pravovremeni.

Automatski do količina

Automatski do količina

Svi podaci se generiraju direktno iz modela, informacije su ažurne, a krajnji rezultat je točnost i ušteda vremena.

Razmjena podataka sa Revit korisnicima

Razmjena podataka sa Revitom

Revit LT je u potpunosti kompatibilan za razmjenu modela i podataka sa Revitom.