Fusion 360 CAM – Strojna simulacija

Fusion 360 CAM - Strojna simulacija
Vrijeme:
29.6.2021.
11:00 - 12:00
Kategorije:

Ova vam simulacija za razliku od dosadašnje koja je prikazivala samo putanju alata, omogućava da testirate i pregledate kompletnu kinematiku CNC stroja, uključujući translacije i rotacije svih pomičnih dijelova. Tokom webinara ćemo vam pokazati kako u Fusionu 360 uključiti ovu opciju, kako kreirati novi ili odabrati već gotov model stroja, definirati kinematiku stroja i kasnije ga koristiti za strojnu simulaciju.

Ovaj webinar je dio serije kratkih webinara kojima vam želimo olakšati snalaženje u okolnostima u kojima smo se svi zatekli. Više sličnog sadržaja možete potražiti na stranici Rad od kuće.

 

Prijave