U četvrtak, 15.rujna 2011. potpisan je ugovor o poslovnoj suradnji sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu. Ugovore su u vijećnici Strojarskog fakulteta potpisali direktor PRIOR-a, Dubravko Pavlić, dipl.ing.stroj. i dekan Strojarkog fakulteta, prof. dr. sc. Dražan Kozak. Nakon potpisa ugovora, fakultetu je predana donacija 50 licenci programskog paketa Autodesk Product Design Suite 2012.

Dugogodišnja suradnja s djelatnicima Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu podignuta je na još značajniju razinu potpisivanjem ugovora o poslovnoj suradnji.

Ugovore su u vijećnici Strojarskog fakulteta potpisali direktor PRIOR-a, Dubravko Pavlić, dipl.ing.stroj. i dekan Strojarkog fakulteta, prof. dr. sc. Dražan Kozak.

Nakon potpisa ugovora, fakultetu je predana donacija 50 licenci programskog paketa Autodesk Product Design Suite 2012.

Koordinator cijelog projekta, doc. dr. sc. Tomislav Galeta, nastavnik Zavoda za industrijsko inženjerstvo Strojarskog fakulteta, dugogodišnji je korisnik Autodeskovih programskih paketa. Zahvaljujući dogovorenoj suradnji, moći će se još više osloniti na edukaciju i podršku od stane djelatnika PRIOR-a.

Domaćini su nas nakon toga proveli kroz dvorane fakulteta i pokazali nam nekoliko moderno opremljenih informatičkih učionica u kojima će studenti koristiti Autodeskove alate.