Cjenik Autodeskovih programa – veljača, 2021. godine
Naziv programa Single-User
Cijene su izražene u kunama bez PDV-a
LT programi 1 godina 3 godine
AutoCAD LT 3.234,00 8.739,50
Inventor LT 3.542,00 9.548,00
AutoCAD Inventor LT Suite 4.697,00 12.666,50
Revit LT 4.158,00 11.242,00
AutoCAD Revit LT Suite 5.082,00 13.706,00
AutoCAD – mobile app Premium 385,00 1.039,50
AutoCAD – mobile app Ultimate 885,50 2.387,00
Maya LT 2.117,50 5.736,50
Mudbox 693,00 1.886,50
AutoCAD programi 1 godina 3 godine
AutoCAD – including specialized toolsets 14.168,00 38.269,00
– AutoCAD

– AutoCAD for Mac

– AutoCAD Raster Design

– AutoCAD Mechanical

– AutoCAD Electrical

– AutoCAD Map 3D

– AutoCAD Architecture

– AutoCAD MEP

– AutoCAD Plant 3D

– AutoCAD mobile app

– AutoCAD web app

 Strojarstvo i proizvodnja 1 godina 3 godine
Product Design & Manufacturing Collection 22.830,50 61.638,50
Inventor Professional 17.479,00 47.201,00
Fusion 360 3.195,50 8.624,00
Fusion 360 Team – Participant 885,50 2.387,00
Arhitektura i graditeljstvo 1 godina 3 godine
Architecture Engineering & Construction Collection 24.871,00 67.144,00
Revit 20.328,00 54.901,00
Civil 3D 19.404,00 52.398,50
Advance Steel 17.556,00 47.393,50
ReCap Pro 2.733,50 7.392,00
InfraWorks 14.591,50 39.385,50
Point Layout 14.784,00 14.784,00
Autodesk CFD – Premium
Autodesk CFD – Ultimate
CFD – cloud service entitlement 1.001,00 2.695,00
BIM 360 1 godina 3 godine
BIM 360 Docs 4.004,00 10.818,50
BIM 360 Design 7.931,00 21.406,00
BIM 360 Plan 6.853,00 18.518,50
BIM 360 Build 7.546,00 20.366,50
Advanced Materials Analysis 1 godina 3 godine
Moldflow Synergy
Moldflow Adviser Premium
Moldflow Adviser Ultimate
Moldflow Insight Standard 112.689,50 0,00
Moldflow Insight Premium 225.417,50 0,00
Moldflow Insight Ultimate 303.149,00 0,00
Helius Composite 2.502,50 6.776,00
Helius PFA
Moldflow – cloud service entitlement 1.001,00 2.695,00
Multimedija i zabava 1 godina 3 godine
Media & Entertainment Collection 18.903,50 51.051,00
3ds Max 13.590,50 36.690,50
Maya 13.590,50 36.690,50
MotionBuilder 15.554,00 42.003,50
Navisworks 1 godina 3 godine
Navisworks Simulate 7.738,50 20.905,50
Navisworks Manage 19.173,00 51.782,50
Upravljanje dokumentacijom 1 godina 3 godine
Vault Office
Vault Workgroup 3.118,50 8.431,50
Vault Professional 5.852,00 15.785,00