Urbanizam i infrastruktura

Planiranje, gradnja i upravljanje infrastrukturom uključuje profesionalce iz raznih struka. Pred svakog od njih su postavljeni posebni zahtjevi. Kombiniranjem klasičnih CAD alata, alata za napredno modeliranje i alata za razmjenu i vizualizaciju informacija, povežite BIM procese i osigurajte nesmetano kolanje podataka, lakše donošenje odluka i kvalitetnije ishode projekata.

Softver

AutoCAD Map 3D, inženjerski GIS u AutoCAD-u

AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D objedinjuje inženjerske GIS alate s poznatim CAD okruženjem. Primjenjiv je u rasponu od unosa, integracije i kontrole kvalitete podataka, do prostornih analiza i kartografske vizualizacije.

InfraWorks

InfraWorks 360

InfraWorks je alat za povezivanje stručnjaka raznih struka u ranim fazama infrastrukturnih projekata. Planerima i projektantima olakšava modeliranje, analizu i vizualizaciju rješenja, kao i prezentaciju naručiteljima.

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D je inženjerski alat za projektiranje i izradu izvedbene dokumentacije u području niskogradnje.

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection ili skraćeno AEC kolekcija predstavlja komplet softverskih alata i inovativnih tehnologija za svakog projektanta i izvođača iz područja arhitekture, graditeljstva, infrastrukture i procesne industrije. Programski alati te dostupne Cloud usluge osiguravaju planiranje, projektiranje, testiranje i izgradnju kvalitetnih građevinskih i infrastrukturnih objekata.

Edukacija

Tečaj AutoCAD Map 3D

Ovaj je tečaj namijenjen polaznicima koji žele ovladati svim mogućnostima Autodeskovog GIS alata. Gradivo obuhvaća unos, konverziju i rad s atributnim i prostornim podacima te povezivanje sa bazama podataka, alate za uređivanje vektorskih i rasterskih podataka, strategije organizacije i pristupa geoprostornim podacima te tehnike i alate za održavanje baza i crteža. Tečaj također obuhvaća rad s topologijom i prostornim analizama te izradu, pripremu i plotanje karata i atlasa.