BIM-u podrška EU parlamenta

BIM-u podrška EU parlamenta

Do 2016. sva javno financirana gradnja i građevinski projekti u članicama Evropske unije imaju mandat za poticanje BIM-a. Ova smjernica izglasana je 15.siječnja od strane EU parlamenta i utire put za usvajanje “Direktive o javnoj nabavi u Evropskoj Uniji (EUPPD)”.