Raspoloživost inačica 2014 za 32-bitne sustave

Raspoloživost inačica 2014 za 32-bitne sustave

64-bitni operativni sustavi postali su standarni na svakom imalo novijem računalu i preporučeni su radi bolje podrške suvremenog hardvera i softvera pa neki od paketa više nisu dostupni u 32-bitnoj inačici, a u nekim Autodeskovim paketima 32-bitne inačice softvera se više ne isporučuju. Što učiniti ako vam zatreba 32-bitna inačica a niste ju dobili na instalacijskom mediju?