Rad od kuće > Webinari

 

Usporedba DWG crteža

DWG compare je alat koji omogućuje usporedbu dva AutoCAD crteža i njihovih razlika što znatno olakšava zajednički rad na projektima sa više sudionika. Usporedite dva crteža i otkrijte što je različito, novo ili uklonjeno ili spojite dva crteža u jedan.

Alat DWG Compare uspoređuje objekte na dva crteža (nije važan naziv DWG datoteke), obraćajući pažnju na geometriju (tip objekta i smještaj objekta), ali ne obrača pažnju na sloj u kojem se nalazi objekt. Tako, na primjer, imate li jednak pravokutnik na istoj lokaciji u oba crteža, a na različitim slojevima, ovaj alat to neće smatrati različitim. Također neće smatrati različitim pravokutnik načinjen polilinijom i pravokutnik načinjen sa 4 obične linije.

Prilično detaljan Autodeskov članak o ovom alatu možete potražiti na stranici About Comparing Differences Between Drawings

Za vrijeme webinara postavljeno je nekoliko pitanja, pa ovdje odgovaramo na njih:

P: Od koje verzije postoji alat DWG Compare?
O: Od verzije 2019, AutoCAD i AutoCAD LT

P: Možemo li usporediti 2 nacrta s istim imenom?
O: Da.

P: Što ako su bazne točke različite u dva arhitektonska nacrta?
O: Ako se modeli nalaze na različitim koordinatama, potrebno ih je prije usporedbe smjestiti na iste koordinate.

Ovaj webinar je dio serije kratkih webinara kojima vam želimo olakšati snalaženje u okolnostima u kojima smo se svi zatekli. Više sličnog sadržaja možete potražiti na stranici Rad od kuće.

 

Planirani webinari

  • Trenutno ih nema.