Rad od kuće > Webinari

 

BIM 360 Design – Zajednički rad na Revit modelu

Kad Revit koristimo za izradu BIM modela uobičajeno je da više projektanata gradi jedan – centralni model. I dok god su svi na istoj lokaciji to je jednostavan zadatak. No što se događa kada se pojedini članovi tima nalaze na izdvojenim lokacijama? Kako tada ostvariti fluidan rad na istom modelu? U ovom webinaru pogledajte kako za to iskoristiti BIM 360 Design i koje su još prednosti ovakvog načina suradnje.

Ovaj webinar je dio serije kratkih webinara kojima vam želimo olakšati snalaženje u okolnostima u kojima smo se svi zatekli. Više sličnog sadržaja možete potražiti na stranici Rad od kuće.

 

Najavljeni webinari

  • Trenutno ih nema.