BIM 360 Team

Kvalitetna suradnja na projektu

BIM 360 Team je cloud servis koji arhitektima i ostalim sudionicima na projektu olakšava suradnju, komunikaciju i kvalitetno upravljanje svim projektnim informacijama.

Objedinite, olakšajte, ubrzajte

Organizirajte informacije o projektu na jednom mjestu

Objedinite informacije

BIM 360 Team objedinjuje datoteke i ostale projektne informacije kako bi svi sudionici projekta bili organizirani i povezani.

Pristup projektnim informacijama moguć je putem različitih uređaja

Olakšajte pristup

Pregled 3D modela, 2D dokumentacije i komunikacije o projektu moguć je putem različitih uređaja. Time je svim sudionicima olakšan rad na projektu, gdje god se nalazili.

Jednostavna komunikacija ubrzava donošenje odluka

Ubrzajte donošenje odluka

BIM 360 Team omogućava komentiranje i označavanje modela i dokumentaicije, te unos i praćenje korekcija. Na taj način svatko može sudjelovati i s lakoćom pratiti tijek rada na projektu.