Opremi se

Bez alata nema zanata AutoCAD LT: od 7 kn/dan, Revit LT: od 10 kn/dan, Revit LT Suite: od 13 kn/dan

Odakle sad tako niske cijene?

Razlog 1: Novi način licenciranja

Odakle sad tako niske cijene?

Razlog 1: Novi način licenciranja

Trajne licence

Najam licenci

Održavanje licence

Licence se održavaju na tekućoj verziji kroz ugovor o održavanju. Ovaj način održavanja licenci je posebno povoljan korisnicima koji imaju predvivivu dugoročnu potrebu za istim ili većim brojem licenci ili već imaju trajne licence pod ugovorom o održavanju.

Održavanje kroz najam

Licence se održavaju na tekućoj verziji produljenjem najma. Ovaj način održavanja licenci je zanimljiv korisnicima kojima se broj potrebnih licenci mijenja u ovisnosti o potrebama projekta i koji žele smanjiti troškove održavanja licenci u razdobljima kada su im potrebe za licencama manje.

Ulaganje u opremu

Trajne licence više odgovaraju tvrtkama koje nabavu i održavanje softvera smatraju ulaganjem u opremu, poput kupovine automobila.

Trošak poslovanja

Najam više odgovara tvrtkama koje održavanje softvera smatraju troškom tekućeg poslovanja, poput unajmljivanja automobila.

Fleksibilnost mrežne licence

Mrežnim licencama je jednostavno pokriti većei broj korisnika bez potrebe dodjeljivanja svake licence točno određenom korisniku. Korištenje izvan zemlje u kojoj je licenca nabavljena ograničeno je na 90 dana godišnje.

Fleksibilnost dodijeljene licence

Svaka unajmljena licenca je dodijeljena točno određenom korisniku, ali pri tome nema ograničenja u korištenju bilo gdje u svijetu.

Zaključak - trajne licence

Trajne licence najviše odgovarju korisnicima koji imaju stabilnu i predvidivu potrebu za licencama.

Zaključak - unajmljene licence

Unajmljene licence najviše odgovarju tvrtkama koje žele smanjiti inicijalno ulaganje u licence i kojima broj potrebnih licenci varira u ovisnosti o projektima na kojima su angažirane.

Odakle sad tako niske cijene?

Razlog 2: LT verzije programa

Revit LT

Revit LT je jednostavnija i jeftinija verzija programa Revit Architecture. Pogodan je za ulazak u svijet parametarskog 3D modeliranja i BIM-a. Funkcionalno je fokusiran na građevinske elemente, izradu dokumentacije i komponenata. Pogodan je za manje biroe i projekte na kojima nema potrebe da više projektanata istovremeno radi na modelu. U većim biroima pogodan je za razradu projekta. Potpuno je kompatibilan s punom verzijom Revita.

AutoCAD LT

AutoCAD LT je pojednostavljena verzija AutoCAD-a koja sadrži gotovo sve alate za izradu 2D dokumentacije, ali bez naprednih mogućnosti koje ubrzavaju rad ili automatiziraju postupke. Iako postoji mogućnost otvaranja 3D modela, nema nikakve mogućnosti 3D modeliranja ili editiranja. U AutoCAD LT nije moguće instalirati nikakve dodatke radi proširenja mogućnosti.

CJENIK – STANDARDNA PONUDA
PROGRAMSKI PAKETI NAJAM LICENCE TRAJNA LICENCA
kvartalni godišnji pojedinačna mrežna održavanje
AutoCAD LT 1.039,50 2.772,00 9.240,00 1.694,00
AutoCAD LT for Mac 1.039,50 2.772,00 9.240,00 1.694,00
Revit LT 1.424,00 3.773,00 10.972,50 1.540,00
AutoCAD Revit LT Suite 1.732,50 4.620,00 15.400,00 2.156,00
AutoCAD 5.775,00 15.400,00 38.500,00 48.125,00 5.313,00
Revit Architecture 7.276,50 19.365,50 48.125,00 60.175,50 7.238,00
Revit MEP 7.276,50 19.365,50 48.125,00 60.175,50 7.238,00
Revit Structure 7.276,50 19.365,50 48.125,00 60.175,50 7.238,00
Building Design Suite Standard 7.238,00 19.250,00 48.125,00 60.175,50 6.699,00
Building Design Suite Premium 8.662,50 23.100,00 57.750,00 72.187,50 8.662,50
Building Design Suite Ultimate 13.282,50 35.420,00 88.550,00 110.687,50 14.168,00
AdvanceSteel 10.125,50 26.950,00 67.375,00 84.238,00 10.125,50
AdvanceConrete 36.421,00 45.526,00 6.807,00

Napomena: Navedene cijene su izražene u kunama i bez PDV-a.

 

Aktualne promocije važeće do 23.10.2015.

10% popusta na trajnu licencu uz trogodišnje održavanje
10% popusta i povrat od 320 EUR na trajnu licencu iz LT familje uz jednogodišnje održavanje
15% popusta na jedno ili dvogodišnji najam ukoliko posjedujete trajnu licencu za Autodesk softver verzije 2005 – 2015
25% popusta na trogodošnji najam ukoliko posjedujete trajnu licencu za Autodesk softver verzije 2005 – 2015