Kako ažurirati Autodeskov softver

Kako ažurirati Autodeskov softver

Autodeskov softver podložan je ažuriranjima baš kao i svi drugi softveri. Ponekad se radi o ispravcima grešaka, a ponekad o sigurnosnim zakrpama. Ova ažuriranja nisu obavezna i neće vas “gnjaviti” obavijestima o najnovijem ažuriranju niti se automatski instalirati. Svejedno, jedna od posljedica neažurnog softvera može biti nemogućnost korištenja softverskog paketa (tipična poruka je da je istekla licenca).

360 VLOG 08 – obrada spirale

Što napraviti kad na modelu nije moguće selektirati površinu koju želimo obraditi? U ovom primjeru prilikom odabira 2D adaptive strategije koristimo wrap opciju kako bi uklonili višak materijala, međutim, wrap strategija ne dozvoljava odabir površine (pocketa) jer...