360 VLOG 08 – obrada spirale

Što napraviti kad na modelu nije moguće selektirati površinu koju želimo obraditi? U ovom primjeru prilikom odabira 2D adaptive strategije koristimo wrap opciju kako bi uklonili višak materijala, međutim, wrap strategija ne dozvoljava odabir površine (pocketa) jer...