Fusion 360 CAM – Tokarenje (online)

Vrijeme:
23.3.2021. - 25.3.2021.
16:30 - 20:45

Tečaj Fusion 360 CAM – tokarenje namijenjen je stjecanju znanja o obradi tokarenjem u CAM alatu integriranom u CAD softver, platformu Fusion 360. Tečaj pokriva CNC strojnu obradu tokarenjem. Obrađuju se principi CAD/CAM procesa: kako učitati model i definirati parametre stezanja kod tokarenja (koordinatni sustav i polazni sirovac), definiranje alata tokarenja (reznih pločica i držača) te režima obrade, odabir strategija tokarenja i definiranje parametara obrade, simulacija za provjeru putanje alata da ne dolazi do kolizija i generiranje koda za strojnu obradu na CNC tokarskom stroju – post proces.

Osnovni preduvjeti za pohađanje tečaja su poznavanje osnovnih računalnih pojmova i rada u op. sustavu Windows (rad s datotekama, otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama).

Napomena: prilikom prijave na tečaj polaznicima šaljemo upute za otvaranje Autodeskovog korisničkog računa.

Trajanje: 15 školskih sati
Cijena: 1.490,00 kn + PDV

 

Prijave

Prijave su zaključene.