Fusion 360 CAM – Tokarenje (online)

Fusion 360 CAM - Tokarenje (online)
Vrijeme:
5.12.2023. - 6.12.2023.
08:00 - 15:00

Tečaj Fusion 360 CAM – tokarenje namijenjen je stjecanju znanja o obradi tokarenjem u CAM alatu integriranom u CAD softver, platformu Fusion 360. Tečaj pokriva CNC strojnu obradu tokarenjem. Obrađuju se principi CAD/CAM procesa: kako učitati model i definirati parametre stezanja kod tokarenja (koordinatni sustav i polazni sirovac), definiranje alata tokarenja (reznih pločica i držača) te režima obrade, odabir strategija tokarenja i definiranje parametara obrade, simulacija za provjeru putanje alata da ne dolazi do kolizija i generiranje koda za strojnu obradu na CNC tokarskom stroju – post proces.

Osnovni preduvjeti za pohađanje tečaja su poznavanje osnovnih računalnih pojmova i rada u op. sustavu Windows (rad s datotekama, otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama).

Napomena: prilikom prijave na tečaj polaznicima šaljemo upute za otvaranje Autodeskovog korisničkog računa.

Način održavanja tečaja: online

Poštovani polaznici edukacije i dragi interesenti,  tečajeve organiziramo  putem udaljenog pristupa na platformi GoToMeeting. Za kvalitetno sudjelovanje preporuča se upotreba 2 monitora, kako bi bilo moguće istovremeno pratiti instruktora i raditi na vježbama, te slušalice s mikrofonom radi lakše komunikacije.

 

 

Prijave

Žao nam je, zakasnili ste. Sva su mjesta već popunjena.