Fusion 360 CAM – Tokarenje (online)

Fusion 360 CAM - Tokarenje (online)
Vrijeme:
9.5.2023. - 11.5.2023.
17:00 - 21:00

Tečaj Fusion 360 CAM – tokarenje namijenjen je stjecanju znanja o obradi tokarenjem u CAM alatu integriranom u CAD softver, platformu Fusion 360. Tečaj pokriva CNC strojnu obradu tokarenjem. Obrađuju se principi CAD/CAM procesa: kako učitati model i definirati parametre stezanja kod tokarenja (koordinatni sustav i polazni sirovac), definiranje alata tokarenja (reznih pločica i držača) te režima obrade, odabir strategija tokarenja i definiranje parametara obrade, simulacija za provjeru putanje alata da ne dolazi do kolizija i generiranje koda za strojnu obradu na CNC tokarskom stroju – post proces.

Osnovni preduvjeti za pohađanje tečaja su poznavanje osnovnih računalnih pojmova i rada u op. sustavu Windows (rad s datotekama, otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama).

Napomena: prilikom prijave na tečaj polaznicima šaljemo upute za otvaranje Autodeskovog korisničkog računa.

Način održavanja tečaja: online

Poštovani polaznici edukacije i dragi interesenti, zbog trenutne pandemije do daljnjeg tečajeve ne organiziramo u našoj učionci, već putem udaljenog pristupa na platformi GoToMeeting. Za kvalitetno sudjelovanje preporuča se upotreba 2 monitora, kako bi bilo moguće istovremeno pratiti instruktora i raditi na vježbama. Nakom većeg broja na taj način održanih tečajeva, polaznici su nam potvrdili da se radi o dobroj alternativi za slučaj kada dolazak u učionicu nije moguć.

 

 

Prijave

Prijave su zaključene.