Fusion 360 CAM – Tokarenje

Učitavanje mape...

Vrijeme
28.3.2019. - 29.3.2019.
10:00 - 14:15

Mjesto
PRIOR inženjering

Kategorije


Tečaj Fusion 360 CAM – tokarenje namijenjen je stjecanju znanja o obradi tokarenjem u CAM alatu integriranom u CAD softver, platformu Fusion 360. Tečaj pokriva CNC strojnu obradu tokarenjem. Obrađuju se principi CAD/CAM procesa: kako učitati model i definirati parametre stezanja kod tokarenja (koordinatni sustav i polazni sirovac), definiranje alata tokarenja (reznih pločica i držača) te režima obrade, odabir strategija tokarenja i definiranje parametara obrade, simulacija za provjeru putanje alata da ne dolazi do kolizija i generiranje koda za strojnu obradu na CNC tokarskom stroju – post proces.

Osnovni preduvjeti za pohađanje tečaja su poznavanje osnovnih računalnih pojmova i rada u op. sustavu Windows (rad s datotekama, otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama).

Napomena: prilikom prijave na tečaj polaznicima šaljemo upute za otvaranje Autodeskovog korisničkog računa.

Trajanje: 10 školskih sati
Cijena: 990,00 kn + PDV

 

Prijave

Prijave su zaključene.