Fusion 360 – CAM Glodanje (online tečaj)

Vrijeme:
21.9.2020. - 25.9.2020.
17:00 - 21:00

Način održavaja tečaja

Poštovani polaznici edukacije i dragi interesenti,
zbog trenutne pandemije do daljnjeg tečajeve ne organiziramo u našoj učionci, već putem udaljenog pristupa na platformi GoToMeeting. I prije smo na ovaj način održavali tečajeve, a naši su nam polaznici potvrdili da se radi o dobroj alternativi za slučaj kada dolazak u učionicu nije moguć.

Tečaj Fusion 360 CAM – Glodanje je namijenjen svima koji žele ovladati 2D, 2.5D i 3D glodanjem uz pomoć CAM alata (Computer Aided Manufacturng – računalnom potpomognuta proizvodnja) koji su integrirani u Fusion 360. Tečaj pokriva CNC strojnu obradu glodanjem do 3 osi. Obrađuju se svi principi CAD/CAM procesa u proizvodnji: kako učitati  CAD model, definirati osnovne parametre stezanja (koordinatni sustav i polazni sirovac), definirati alat za obradu, kao i režim, odabir strategija i definiranje parametara obrade, označavanje geometrije za obradu, provjera putanje alata simulacijom, post proces postupak generiranja koda za stroj.

Osnovni preduvjeti za pohađanje tečaja su poznavanje osnovnih računalnih pojmova i rada u op. sustavu Windows (rad s datotekama, otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama).

Napomena: prilikom prijave na tečaj polaznicima šaljemo upute za otvaranje Autodeskovog korisničkog računa.

Trajanje: 24 školska sata
Cijena: 2.490,00 kn + PDV

Čuvajte sebe i svoje bližnje

 

Prijave

Prijave su zaključene.