Autodesk Fusion CAM – Glodanje (online)

Autodesk Fusion CAM - Glodanje (online)
Vrijeme:
20.5.2024. - 24.5.2024.
16:00 - 20:00

Tečaj Autodesk Fusion CAM – Glodanje je namijenjen svima koji žele ovladati 2D, 2.5D i 3D glodanjem uz pomoć CAM alata (Computer Aided Manufacturing – računalom potpomognuta proizvodnja) koji su integrirani u Autodesk Fusion. Tečaj pokriva CNC strojnu obradu glodanjem do 3 osi. Obrađuju se svi principi CAD/CAM procesa u proizvodnji: kako učitati  CAD model, definirati osnovne parametre stezanja (koordinatni sustav i polazni sirovac), definirati alat za obradu, kao i režim, odabir strategija i definiranje parametara obrade, označavanje geometrije za obradu, provjera putanje alata simulacijom, post proces postupak generiranja koda za stroj.

Osnovni preduvjeti za pohađanje tečaja su poznavanje osnovnih računalnih pojmova i rada u op. sustavu Windows (rad s datotekama, otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama).

Način održavanja tečaja: online

Poštovani polaznici edukacije i dragi interesenti, tečaj će se održati putem udaljenog pristupa na platformi GoTo. Za kvalitetno sudjelovanje preporuča se upotreba 2 monitora, kako bi bilo moguće istovremeno pratiti instruktora i raditi na vježbama, te slušalice s mikrofonom radi lakše komunikacije.

 

 

 

Prijave

450,00 € + PDV