AutoCAD Plant 3D

Učitavanje mape...

Vrijeme
3.12.2018. - 7.12.2018.
09:00 - 16:00

Mjesto
PRIOR inženjering

Kategorije


Opis tečaja

Tečaj AutoCAD Plant 3D obuhvaća i AutoCAD P&ID te je namijenjen korisnicima koji projektiraju procesna postrojenja. AutoCAD P&ID obuhvaća crtanje procesnih dijagrama i konfiguriranje paketa AutoCAD P&ID – izradu dijagrama, dodavanje opreme, cjevovoda i instrumenata, označavanje i unos podataka te rad sa bazom podataka i izradu izvješća. Plant 3D edukacija obuhvaća izradu cjevovoda, opreme i armature uz korištenje P&ID podataka u Plant 3D te izradu pratećih čeličnih konstrukcija i sve prateće dokumentacije – ortogonalnih projekcija i izometrijskih shema. Uz navedeno, obuhvaćena je i priprema i administracija projekata, definiranje novih objekata i svojstava, prilagodba data managera, izrada predložaka crteža, stvaranje i uređivanje spec-ova i kataloga i konfiguriranje izvješća. Za potrebe suradnje, obuhvaćene su i osnove rada u programu Navisworks.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su dobro poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad sa datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te dobro poznavanje rada u AutoCAD-u.

Trajanje edukacije: 40 školskih sati

Cijena: 3.590,00 kn + PDV

 

Prijave

Prijave su zaključene.