AutoCAD – Izrada layouta

Vrijeme:
4.6.2020.
09:00 - 12:00

Opis tečaja

Ovaj tečaj je namijenjen korisnicima AutoCAD-a koji žele ovladati pripremom i korištenjem layouta.

Tečaj je organiziran u dva dijela. U prvom dijelu, koji traje tri sata, obrađuje se gradivo tečaja i vježbe vezane uz gradivo. Na kraju prvog dijela polaznici će dobiti praktičan zadatak na kojem će moći primijeniti naučeno. Drugi dio tečaja se održava tjedan dana kasnije i traje jedan sat. U drugom se dijelu analiziraju trezultati praktičnog zadatka, a predavač odgovara na pitanja koja su se pojavila tokom izrade praktičnog zadatka ili temama koje zahtijevaju dodatna pojašnjenja.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad sa datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te poznavanje gradiva osnovnog tečaja AutoCAD-a.

Svi će polaznici dobiti prateću skriptu i uvjerenje o pohađanju tečaja u Autodeskovom ovlaštenom trening centru (ATC).

 

Što ćete naučiti

  • Automatizirana izrada layouta sa okvirom i sastavnicom
  • Ručna izrada layouta te okviri i sastavnice u layoutima
  • Predlošci layouta
  • Izrada i definiranje pogleda za popis pogleda
  • Umetanje pogleda u layout (pravilni i nepravilni pogledi i detalji) – ručno i iz popisa pogleda
  • Namještanje mjerila pogleda i prilagodba popisa mjerila
  • Kontrola vidljivosti u pogledima i namještanje gotovih postavki vidljivosti

 

Način održavaja tečaja

Ovaj tečaj se održava putem udaljenog pristupa na platformi GoToMeeting. Upute za pristup ćete dobiti od voditelja prije početka tečaja. Za potrebe aktivnog praćenja on-line tečaja potrebno je na osobnom računalu imati instaliran AutoCAD ili AutoCAD LT.

 

Prijave

Prijave su zaključene.