AutoCAD P&ID

Alat za izradu i dokumentiranje procesnih dijagrama

Opis tečaja

Tečaj AutoCAD P&ID namijenjen je korisnicima koji crtaju procesne dijagrame i žele naučiti konfiguriranje i korištenje mogućnosti paketa AutoCAD P&ID. Tečaj obuhvaća upoznavanje sa softverom, konfiguriranje na osnovnoj i naprednoj razini, izradu dijagrama, dodavanje opreme, cjevovoda i instrumenata, označavanje i unos podataka, rad s bazom podataka i izrada izvješća.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad sa datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te poznavanje rada u AutoCADu.

Što ćete naučiti

 • Kako stvoriti i podesiti novi projekt i crteže u projektu
 • Kako ucrtati opremu, cjevovode i instrumente
 • Kako označavati opremu, cjevovode i instrumente i unijeti pripadajuće podatke
 • Kako uređivati dijagrame
 • Kako readiti s bazom podataka u Data Manageru
 • Kako definirati dodatne simbole i opremu
 • Kako povezati crteže i načiniti izvješće

Sadržaj tečaja ukratko

 • Uvod u AutoCAD P&ID
 • Rad s projektima
 • Otvaranje crteža
 • Korisničko sučelje
 • Rad sa slojevima i bojama
 • Kreiranje novih crteža, vezanje s postojećim crtežima i kopiranje iz drugih projekata
 • Umetanje opreme, označavanje i unos promjena (dodavanje priključnih mjesta)
 • Umetanje, grupiranje i označavanje cjevovoda te dodavanje i uklanjanje opreme
 • Dodavanje instrumenata
 • Osnove označavanja
 • Uređivanje dijagrama
 • Rad s data managerom i izrada izvješća
 • Izrada dodatnih simbola
 • Veze crteža
 • Napredne tehnike i rješavanje problema
 • Izrada izvješća
}

Trajanje:

20 sati

Razina:

Napredna

Cijena:

1.790 kn

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Odaberite termin koji vam odgovara


Nema otvorenih termina