UNAPRIJEDITE SURADNJU

 

ISKORISTITE MOGUĆNOSTI AUTOCADA GDJE GOD SE NALAZILI

Surađujte i uštedite

AutoCAD je softverski alat za 2D i 3D projektiranje i izradu tehničke dokumentacije, te je radi sveobuhvatnosti i velikog broja mogućnosti jednako primjenjiv u svim tehničkim strukama. Omogućava izradu izvrsnih 2D i 3D projekata korištenjem uvijek ažurnih inovativnih alata kojima je moguće stvoriti gotovo svaki zamislivi oblik.

Pomoću ovog kolaboracijskog seta koji kombinira jednu licencu AutoCAD-a i 3 licence istovrsne mobilne aplikacije osiguravate si mogućnost izrade, uređivanja i dijeljenja CAD crteža na bilo kojem uređaju, bilo kada i bilo gdje, a vaša će tehnička dokumantacija uvijek biti ažurna i usklađena.

Iskoristite povoljniju cijenu do 21.7.2017.

Navedene cijene odnose se na kupovinu jednogodišnje pretplate na Single user licence. Povoljni uvjeti nabave mogu se iskoristiti i za Multi user licence, te za periode od 1, 2 ili 3 godine.

Trebate više informacija?

Kako se ovo uklapa u moje procese? Kakve su mogućnosti i opcije naručivanja? Bez obzira na vrstu pitanja, rado ćemo Vam pomoći pri odabiru.

Tel: (01) 3011 602

Uštedite do 50% prilikom nabave AutoCAD – mobile app softvera

Želite li većem broju korisnika omogućiti kolaboraciju na projektu, čak i ako nisu korisnici klasičnog AutoCAD-a? Sada možete ostvariti 50% popusta ako se pretplatite na najmanje 3 licence programa Autodesk AutoCAD mobile app Premium

Kako ovi alati mogu unaprijediti veše poslovanje?

Autodeskovi alati za kolaboraciju ubrzavaju i olakšavaju komunikaciju i suradnju unutar cijelog tima, bez obzira nalaze se oni na jednoj lokaciji ili na različitim stranama svijeta.

Kombinacija AutoCAD-a, najčešće korištenog CAD alata, s alatima za mobilni pristup dokumentaciji putem AutoCAD mobile app rješenja, omogućava da svi sudionici imaju pristup jedinstvenom centralnom mjestu na kojem putem računala ili prijenosnih uređaja mogu kreirati, editirati ili pregledavati zajedničku tehničku dokumentaciju.

Za više informacija pogledajte posebne stranice o pojedinom paketu.