Nerijetko se događa da zbog reinstalacije računala, zamjene ili nadogradnje treba na neki način prebaciti softversku licencu na novi sistem ili računalo. Radi se o trivijalnom postupku za koji vam je potreban Autodesk korisnički račun i internetska veza.

Program License Transfer Utility omogućuje prijenos softverske licence s jednog računala na drugo putem interneta i osigurava da softverski paket radi samo na računalu na kojem je licenca. Program License Transfer Utility je moguće instalirati samo pri instalaciji softverskih paketa sa pojedinačnim licencama. Pri tomu će za vrijeme instalacije biti dodana ikona i za ovaj program, po jedna za svaki softverski paket.

Licencu je na ovaj način moguće prenijeti privremeno (na primjer, ako želite koristiti neki Autodesk softverski paket na prijenosnom računalu) ili trajno (na primjer, ako ste odlučili zamijeniti računalo na kojem je do tog trenutka bila aktivirana softverska licenca). Licencu je na drugom računalu moguće ostaviti neograničeno dugo, kao i prenijeti na neko drugo računalo.

Preuzmite kratke upute za prijenos licence u PDF-u ili ih pročitajte u nastavku:

Upute za prijenos licence u PDF-u

Kako izvesti licencu:

  1. Na računalu sa kojeg želite izvesti licencu pokrenite program Licence Transfer Utility
  2. Provjerite jeste li priključeni na Internet i u prvom koraku kliknite na tipku Sign In:
  3. U novootvorenom prozoru se prijavite na Autodesk korisničku stranicu sa svojim Autodesk korisničkim računom:
  4. Nakon uspješne prijave potrebno je još samo potvrditi izvoz licence klikom na tipku Export:
  5. Uspješan izvoz licence bit će potvrđen porukom. Kliknite na tipku Finish da biste završili izvoz licence:

Kako uvesti izvezenu licencu:

  1. Pokrenite Licence Transfer Utility iz Start izbornika računala na koje želite uvesti licencu
  2. Provjerite jeste li priključeni na Internet i u prvom koraku kliknite na tipku Sign In:
  3. U novootvorenom prozoru se prijavite na Autodesk korisničku stranicu sa svojim Autodesk korisničkim računom:
  4. Uspješan uvoz licence bit će potvrđen porukom. Kliknite na tipku Finish da biste završili izvoz licence:

Dodatne informacije:

Prijenos licence ovisi o serijskom broju softverskog paketa. Da bi bilo moguće izvesti licencu iz nekog softverskog paketa, on prvo mora biti instaliran i aktiviran sa pripadajućim serijskim brojem i ključem proizvoda. Tijekom uvoza licence, prethodno aktivirana i izvezena licenca uvozi se u softverski paket instaliran sa istim serijskim brojem. Aktivacija se prenosi na računalo na koje se uvozi licenca, čime je prijenos licence završen.

Opaska: Broj licenci koje istovremeno možete izvoziti jednak je broju radnih mjesta (seats) koje posjedujete. Na primjer, posjedujete li licencu za jedno radno mjesto, možete istovremeno imati samo jednu izvezenu. Ne možete obaviti još jedan izvoz licence, sve dok ne izvršite uvoz licence koju ste izvezli. Slično tomu, posjedujete li licencu za pet radnih mjesta, istovremeno možete izvršiti najviše pet izvoza licence.

Opaska: Ukoliko nadogradite Autodesk softverski paket koji nije u programu pretplate na novu verziju, više ne možete obaviti prijenos prethodne licence.

Opaska: Iako vam program License Transfer Utility dopušta da prenosite licence među računalima, vaš licenčni ugovor možda ne dopušta instalaciju Autodesk softverskog paketa na više od jednog računala. Svakako pročitajte vaš licenčni ugovor da biste znali dopušta li vam korištenje programa License Transfer Utility.

Da biste prenijeli licencu, trebate internetsku vezu na oba računala, instaliran Autodesk softverski paket na oba računala i morate obaviti izvoz i uvoz licence.

Izvoz licence pomoću License Transfer Utility programa

Licenca je izvezena kad program License Transfer Utility premjesti licencu sa računala na Autodeskov server.

Licencu je moguće izvoziti kao javnu ili privatnu. Ukoliko licencu izvozite kao javnu, tada ju može uvesti svatko tko ima isti serijski broj i Autodesk korisnički račun. Ukoliko licencu izvozite kao privatnu, rezervirali ste ju za sebe i moguće ju je uvesti samo u aplikaciju sa istim serijskim brojem, Autodesk korisničkim računom i zaporkom. Svaka privatno izvezena licenca nakon mjesec dana stajanja na Autodeskovom serveru prestaje biti privatna i postaje javna.

Opaska: Da biste prenijeli licencu, trebate internetsku vezu.