Status studenta dovoljan je da besplatno koristite Autodeskove 2D i 3D alate koji u komercijalnoj verziji imaju cijenu od više desetaka tisuća kuna.

Mogućnost da studenti, uglavnom oni s tehničkih fakulteta imaju pravo legalno i besplatno koristiti Autodeskove alate za projektiranje slabo je poznata, pa vam želimo svratiti pažnju na tu pogodnost.

Da bi takvu mogućnost realizirali dovoljno je obaviti dva jednostavna koraka. Osnovni preduvjeti su status redovnog studenta ili učenika te valjana e-mail adresa na domeni edukacijske ustanove.

Prvi korak mora napraviti vaš matični fakultet zahtjevom kojim od Autodeska traži status edukacijske ustanove za čije studente se odobrava korištenje besplatnih studentskih licenci. Nakon što Autodesk odobri ovaj zahtjev studenti trebaju učiniti slijedeće:

  • na Autodeskovom studentskom portalu ( http://students.autodesk.com/ ) popuniti registracijski formular, te isti aktivirati odgovorom na poslani mail
  • odabrati željeni paket, preuzeti ga sa servera i instalirati na svoje računalo
  • zatražiti licencu i aktivirati softver

Time je cijeli postupak završen i možete legalno koristiti paket koji u komercijalnoj varijanti ima cijenu od nekoliko desetaka tisuća kuna. Naravno takva licenca se smije koristiti isključivo za edukaciju (učenje, izrada zadanih programa i vježbi i sl.) i strogo je zabranjeno koristiti ga u komercijalne svrhe.

Na portalu možete pogledati neke radove registriranih studenata, proučavati, učiti ili slati svoje radove. Zajednica broji nešto manje od 1.000.000 članova s kojima možete surađivati i razmijeniti ideje.

Studentima su dostupne najnovije verzije Autodeskovih 2D i 3D alata (Autodesk Inventor, Autodes Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk Maya i dr.)