U posljednje vrijeme pojavljuje se sve više cloud aplikacija od proizvođača koji su poznati po programima za projektiranje. Što nam ti servisi nude i koje su razlike među njima? Možemo li koji od njih odabrati da nam svakodnevni rad u projektantskom uredu bude bolji, organiziraniji i jednostavniji?

Osim samog projektiranja i izrade dokumentacije ili modela u arhitektonskim ali i ostalim projektnim uredima postoje još neki zadaci koje moramo izvršiti u sklopu svakog projekta. Pod time mislimo na razmjenu podataka i datoteka među kolegama unutar istog ureda ali i sa kolegama sa kojima surađujemo na projektu, razmjena informacija, praćenje verzija dokumentacije projekta, praćenje rokova, rad na zajedničkim datotekama, rad sa neke lokacije izvan ureda ili dostupnost datoteka dok smo na gradilištu.
Sve su to situacije koje smo kroz naš rad rješavali na razne načine. Razni cloud servisi za pohranu podataka kao što je npr. Dropbox, chat servisi Skype, e-mail, FTP itd. Sve su to načini koji su više ili manje zadovoljavali naše potrebe.

No u zadnje vrijeme pojavljuju se rješenja koja nam neke od tih stvari dodatno pojednostavljuju. Osim što više gore navedenih funkcija spajaju na jedno mjesto dodaju i nove funkcije koje su nam jako korisne pri svakodnevnom radu.

Tvrtka Autodesk je prepoznala veliki potencijal korištenja clouda te nudi nekoliko rješenja na tom području. Ovdje bih osim nekih osnovnih karakteristika tih rješenja pokušao objasniti i razlike među njima i kada je koji od njih prikladan za korištenje.

Što su to uopće cloud rješenja?

Ono što je zajedničko za sva cloud rješenja je mogućnost pohranjivanja velike količine podataka na neko “centralno” mjesto koje se ne nalazi na nekom lokalnom računalu već negdje na server farmi. To nam omogućava, uz internetsku vezu, pristup tim podacima bilo kada, sa bilo koje lokacije i uglavnom sa bilo kojeg uređaja i platforme. Nadogradnja na tu osnovnu funkcionalnost je da osim korištenja nepreglednog prostora za pohranu podataka imamo pristup i velikoj procesorskoj snazi povezanih servera. To nam pak omogućava da izvršavamo računske operacije koje se skrivaju iza raznih proračuna i simulacija koje bi bile nezamislive na našem računalu.

Kako nam ovi alati mogu pomoći?

Jedna od situacija s kojim se svakodnevno susrećemo je rad više suradnika na istom projektu. Dok se to događa unutar jednog ureda koji se nalazi na istoj lokaciji to i nije problem. Potrebno je imati jednu centralnu lokaciju – po mogućnosti server – i na njoj postaviti foldere i spremati datoteke. Preduvjet je hardverska infrastruktura, standardi za imenovanje datoteka i pregledna struktura foldera. Ipak ponekad se pojavi situacija da netko mora raditi na projektu a ne nalazi se fizički u prostoru ureda. Tu već moramo pribjeći malo drugačijim scenarijima. Rješenja ima više ali, govoreći iz iskustva, malo je njih elegantno i praktično. Kada prerastemo dijeljenje dokumentacije putem e-maila, FTP-ove, VPN-ove, Remote desktope i sl. zaustaviti ćemo se na nekom od cloud rješenja. Takvo centralno pohranjivanje podataka dostupnih sa bilo koje lokacije u bilo koje doba dana (i noći) ipak je najelegantnije rješenje. Iako još uvijek ima skeptika što se tiče sigurnosti pohranjivanja datoteka na tuđim računalima – u cloudu, ukoliko ne radite za vojnu industriju mislim da to ne bi trebala biti prepreka. U rješenjima o kojima pričamo podaci su organizirani u projekte i lak je pregled i pretraživanje svih datoteka vezanih za konkretan projekt.
Sada imamo podatke na jednom mjestu ali se komunikacija u vezi projekta odvija na nekoliko kanala – telefon, email, chat itd. pa je ponekada to teško popratiti i biti siguran da smo u toku sa najnovijim zbivanjima.
Ovi alati nam pružaju mogućnost da i komunikacija vezana za projekt i informacije o promjenama na datotekama u projektu budu centralizirane na jednom mjestu – u okviru projekta. Tako uvijek možemo biti u toku sa svim događanjima na projektu.
Često u našem svakodnevnom radu trebamo prezentirati naše rješenje kolegama, suradnicima ili pak investitoru. Umjesto tradicionalne papirnate prezentacije ponekada je korisno odraditi prezentaciju na računalu pogotovo ako već imamo 3D model objekta. Servisi kao ovaj nam omogućavaju da takve prezentacije odradimo na daljinu pa čak i ako suradnik nema instaliran softver u kojemu je model izrađen. Isto tako možemo pustiti suradnika ili investitora da sami pregledavaju projekt i čak daju komentare i prijedloge. Na raspolaganju imamo sve uobičajene alate za pregledavanje modela. Pri tome elementi koji se pregledavaju nisu samo 3D objekti nego elementi sa svim informacijama koje smo u njih ugradili dok smo gradili BIM model.
Jednom kada je dokumentacija spremna za distribuciju važno ju je postaviti da je svima dostupna, da je laka nadopuna i prema potrebi ispravak te time osigurati da je uvijek svima na raspolaganju zadnja verzija dokumentacije. Ono što je pri tome bitno je mogućnost određivanja koji od sudionika ima kakva prava u radu sa dokumentacijom. Ne trebaju svi suradnici vidjeti, preuzeti ili modificirati sve datoteke pa je segmentacija prava prema tvrtkama, ulogama ili pojedincima jako praktično rješenje.

Još jedna prednost je što je sve gore navedeno (zbog toga što se servis nalazi na vanjskoj IT opremi) moguće bez ulaganja u IT infrastrukturu i održavanje iste. O tome se brine netko drugi.

Autodesk nudi više rješenja koja rješavaju gore navedene situacije a provlače kroz dvije cloud platforme u razvitku: A360 koja nam je na raspolaganju već nekoliko godina i BIM 360 koja je novijeg datuma.

Project in centar A360

A360 je cloud rješenje koje sve funkcije koje nudi organizira oko pojedinih projekata. Projekt je prvo što formiramo u našoj radnoj okolini a unutar njega se nalaze podaci, članovi tima koji rade na projektu i sva komunikacija vezana za projekt. U jednom od prozora vidljivom čim uđemo u projekt vide se sve aktivnosti koje se odvijaju na projektu pa tako imamo dobar pregled nad stanjem projekta. Tu su još kalendar projekta, komentari članova tima vezani za ovaj projekt, pretraživač i wiki. Interni kalendar koji se odnosi samo na konkretan projekt. Svi podaci uneseni u kalendar vidljivi su svim članovima tima i automatski se šalju članovima tima na mail. U rješenje je ugrađena i opcija verzioniranja datoteka tako da se uvijek možemo vratiti na neku prethodnu verziju.

U ovom kao i u svim rješenjima koja ćemo spomenuti integriran je online preglednik koji može prikazati više od 100 različitih formata dokumenata kako Autodeskovih tako i ostalih uključujući i Office dokumente, slike i video. Unutar preglednika moguće je kretanje po modelu ili crtežu sa standardnim alatima za kretanje, izmjera, a uključena je i funkcija obilježavanja dijelova modela sa dodavanjem komentara – korekcije (Markup).
Dokumenti se unutar servisa ne mogu editirati već se samo mogu pregledavati. Za editiranje se mogu preuzeti na računalo, ali svako preuzimanje mora biti odobreno od odgovornog člana tima.
Budući da su sve informacije o projektu na jednom mjestu dobro nam dođe i opcija Wiki koja nam služi da sve informacije koje su važne za sudionike imamo pri ruci unutar projekta.

Licenca – besplatna
1 projekt, 1 član tima, neograničeno sudionika, 5GB prostora za pohranu

Multiple formatsA360 Team

A 360 Team je komercijalna inačica gore navedenog servisa. Sve prije spomenute funkcije nalaze se i ovdje, s time da ovdje možemo kreirati, iz sigurnosnog aspekta, više vrsta projekata i više vrsta suradnika. Licenca se kupuje kao pretplata na određeno vrijeme, a cijena je cca 10$ na mjesec po aktivnom članu tima.
Neograničen je  broj projekata, neograničen je broj članova tima, neograničen broj sudionika i 10GB prostora za pohranu.

Kao što vidimo suradnike na projektu dijelimo u aktivne članove tima (Team Member) i suradnike i (Contributor). Detaljnije o funkciji svake uloge pisati ćemo u nekom od idućih članaka ali ugrubo član tima je sudionik na projektu koji mora imati kupljenu licencu, a sudionici su “promatrači” za koje nije potrebno kupovati licence.

A360 Drive

Ovaj servis se za razliku od prethodnih ne vrti oko projekata neko oko podataka. Namijenjen je za individualni rad pojedinaca za pohranjivanje podataka. Podatke je osim pohranjivanja moguće dijeliti i sa suradnicima. Namjena A360 Drivea je da podatke umjesto lokalno na računalu držimo u cloudu i da su nam dostupni bilo kada, bilo gdje i sa bilo kojeg uređaja. Također sve podatke koje držimo na A360 Drive možemo sinkronizirati sa lokalnim računalom preko aplikacije A360 Desktop.
Ideja rada sa ovim servisima bila bi da dok individualno radimo na projektu/modelu podatke pohranjujemo na A360 Drive, a kada želimo podijeliti sa timom preselimo u A360/A360 Team. Kako je A360 Drive moguće dohvatiti iz A360 servisa taj prelazak je jednostavan.

Besplatna inačica – 5GB prostora za pohranu.
Za korisnike pod pretplatom – 25GB prostora za pohranu, račune nije moguće spajati.

A360 Desktop

Desktop aplikacija omogućava nam da sinkroniziramo datoteke između računala i podataka pohranjenim u oblacima. Svi gore navedeni servisi povezani su međusobno i prelazak iz jednog u drugi je jednostavan dok god ste prijavljeni pod istim e-mailom. Važno je napomenuti da su osim desktop inačica ova rješenja dostupna i za mobilne uređaje na iOS i Android platformi. Time je omogućeno pregledavanje modela i dokumentacije na samom gradilištu i suradnja člana tima koji je na terenu sa projektantima u uredu.

Collaboration for Revit (C4R)

C4R servis malo odskače od gore navedenih po funkcionalnosti ali treba ga spomenuti da razjasnimo čemu služi i zato što se u radu oslanja na A360 Team i bez njega ga nije moguće koristiti.
Rad u Revitu zamišljen je tako da za jedan projekt imamo jedan model (ponekada je to više modela ali o tome drugom prilikom). Pa je tako logično i da više projektanata u isto vrijeme radi na tom modelu. To nije problem ostvariti dok se odvija unutar jednog ureda. Situacija se komplicira kada to pokušamo raditi sa više lokacija. Ovdje rješenja nisu jednostavna i redovito moramo raditi velike kompromise u radu da bi to ostvarili. Jedno od rješenja koje se nudi je Revit Server – servis koji se odrađuje na vlastitoj IT opremi. To je konkretno rješenje ali ograničeno na fiksne lokacije ureda te je potrebno ulaganje u malo ozbiljniju IT opremu. Ali odnedavno je i u Europi moguće koristiti C4R – cloud rješenje koje nam omogućava da na istom modelu radi više suradnika u isto vrijeme a da nisu vezani za mjesto na kojem će raditi. Kako i u nas sve više ureda ima potrebu za povezivanjem sa ostalim članovima projekta u radu na Revit modelu – ovo će biti najelegantnije rješenje.

Cijena jedne licence je 100$/mjesec.

Mobile solutionBIM 360 Docs

Ovo je servis koji se zasniva na drugoj platformi – BIM 360. Dok je A360 univerzalna platforma, BIM 360 platforma je namijenjena isključivo građevinskoj industriji. Osim BIM 360 Docs tu postoje još neka rješenja specijalizirana za građevinare, posebice izvođače. Isto tako BIM 360 Docs servis je namijenjen više za fazu izvođenja dok je A360 namijenjen više za fazu projektiranja.
Sličnost je servisa da se u cloud, sa svim prije navedenim prednostima, pohranjuju podaci vezani za projekt. Razlika je što se kod ovog rješenja više fokusiralo na samu dokumentaciju. Sve je podređeno tome da dokumentacija bude jasna, da se lako pretražuje, nadopunjava i zamjenjuje novijim verzijama. Posebna se pažnja posvetila tome da se segmentira pristup podacima. Na projektu obično nemaju svi sudionici ista prava pri rukovanju dokumentacijom pa se tako ovdje koriste 4 razine prava pristupa podacima. Isto tako osim na razini pojedinca prava se mogu podesiti na razini tvrtke i na razini uloge u projektu.
Ovaj servis je isto tako moguće koristiti sa mobilnih uređaja ali za sada je podržan samo iOS.

Licenciranje ovog servisa nije po količini podataka niti količini korisnika već po projektima. Svaki projekt je posebna licenca koja se naplaćuje, a količina podataka i broj korisnika projekta nisu ograničeni. Postoji i besplatna inačica koja je ograničena na pohranjivanje samo određenih tipova datoteka. Kontrola pristupa je na nivou projekta, a ne i na nivou foldera.

Cijena jedne licence je cca 245$/mjesec.

Iako bi i sami našli pokoju zamjerku svakom od servisa potrebno je naglasiti da su svi ovi produkti dosta mladi i da se još razvijaju velikim tempom, prosječni update je svakih 2 tjedna. Tako da možemo očekivati da će u budućnosti ovi servisi usavršiti i dodatno profilirati.

Nadamo se da vam je ovaj pregled malo pojasnio mogućnosti i namjenu pojedinih servisa. Nisam mišljenja da se trebamo odmah svi prebaciti sa uvriježenih već prije spomenutih popularnih alata za pohranu podataka u cloudu ali mislim da je korisno upoznati se sa dodatnim opcijama koje nam ovi alati pružaju i vidjeti gdje ih možemo iskoristiti da si pojednostavnimo i ubrzamo svakodnevni rad. Ako ih i ne usvojimo danas vjerujemo da će naše buduće bavljenje projektantskim poslom biti prožeto alatima poput ovih. Detaljnije o ovim servisima i kako se koriste u nekim od slijedećih članaka.