Iako se pojavilo još u AutoCADu 2006, mnogi korisnici ne koriste dinamičko sučelje iz najrazličitijih razloga. Vjerojatno najčešći je navika na sistematsko isključivanje svih novih mogućnosti AutoCADa čim se pojave jer "samo smetaju".

Mnogi korisnici nisu svjesni prednosti koje dinamičko sučelje pruža i moj osobni savjet je da si daju priliku i pokušaju raditi sa dinamičkim sučeljem tjedan dana. Navedimo samo neke od prednosti:

  • Zahvaljujući dinamičkom sučelju više ne trebate naredbeni redak pa ga možete isključiti i dobiti dodatni prostor na ekranu.

Osim što ulanja potebu za naredbenim retkom, dinamičko sučelje olakšava odabir i korištenje dodatnih opcija (modifiera) naredbi.

  • Ukoliko koristite dinamičko sučelje, sve koordinate su standardno relativne pa više ne trebate utipkavati znak @ ispred koordinata, a sve je usput i vidljivo.

Primjetite kako AutoCAD automatski dodaje znak "@" za relativnu koordinatu.

  • Dinamičko sučelje također omogućuje jednostavno informiranje o duljini linija, lukova, kutevima pod kojima se nalaze… označite objekt i dovedite kursor do neke od hvataljki – eto!

Provjera dimanzija najbrža je u dinamičkom sučelju.

  • Produljivanje ili skraćivanje objekata na željenu duljinu ili za željenu razliku bez korištenja ikakvih naredbi! Na ovaj način moguće je promijeniti i kut pod kojim se nalazi neka linija!

Za produljivanje ili skraćivanje objekata u dinamičkom sučelju nije potrebno pokretati nikakve naredbe!

  • Dinamičko sučelje uključuje se i isključuje tipkom u statusnom retku ili tipkom F12. Dajte si priliku, iskušajte prednosti dinamičkog sučelja.

Osim uokvirenih tipki, za uključivanje i isključivanje dinamičkog sučelja možete se poslužiti tipkom F12!