Izašla je nova verzija (18/04/2016) najpoznatijeg Buliding Information Modeling (BIM) alata - Revit 2017! Projektiranje u Revitu je sada još brže i kvalitetnije, poboljšana je suradnja i lakša komunikacija unutar tima i među suradnicima.. Saznajte što su nam novo ovaj put pripremili u Autodesku, u kategoriji Revit Architecture.

Nova verzija softvera Autodesk® Revit® 2017 za Building Information Modeling (BIM) je najbrža i najpouzdanija do sada. Neka poboljšanja koja smo mogli isprobati već u među-verziji 2016R2 tek sada dolaze do izražaja. Optimizacija prikaza modela i poboljšanje više od stotinjak funkcija, koje utječu na brzinu, pomažu da se Revit bolje nosi sa velikim modelima. Tome najviše pridonosi mogućnost da Revit obrađuje i prikazuje samo vidljive dijelove objekta u određenom pogledu. Rezultat je i do četiri puta brže modeliranje i upravljanje modelom bez zapinjanja i prekida.

Razvijanje Revita kao platforme napreduje razvijanjem novih dodataka. Integrirani alat za vizualno programiranje, još bolja povezanost sa alatima za konceptualni dizajn i modul za predviđanje ponašanja građevine. Sve to čini Revit 2017 još moćnijim alatom. Dok su neka poboljšanja značajna druga se na prvi pogled čine manje zanimljivim ali su nam vrlo korisna u svakodnevnom radu poput primjerice boljeg upravljanja tekstom i naprednog korištenja tablica. Parametri se sada kao nezaobilazni dio rada u Revitu nalaze i u projektnom okruženju. Već smo navikli da nam korištenje Revita omogućuje kvalitetno komuniciranje ideje kroz laku izradu zanimljivih prikaza i vizualizacija. U ovoj verziji ima novosti i na tom polju – automatizirana izrada dubine planova (presjeka i pročelja) učiniti će dvodimenzionalne prikaze efektnijima, dok novi modul za renderiranje omogućava ubrzanu izradu vizualizacija i vjernije prikaze.

Više o ovim i drugim poboljšanjima pročitajte u nastavku teksta.

Izrada dubine planova

Upravljanje prikazom dubine - depth cueing

Opcija Depth Cueing nam omogućuje automatsko dodavanje dubine presjecima i pročeljima i uvelike olašava izradu vizualizacija. Možemo upravljati linijama i sjenama te dubinom i intenzitetom prikaza.

Poboljšane mogućnosti izrade ograda

Poboljšane mogućnosti izrade ograda

Dodana je opcija ugradnje ograda na širu paletu objekata tako da prate pravocrtnu kosinu, krivulju ili bridove elemenata u više smjerova (zida, poda, krova).

Autodesk Formit 360 pretvarač

Pretvarač za Autodesk Formit 360

Formit 360 je sada već prilikom osnovne instalacije ugrađen u softver. Pretvara (konvertira) SketchUp®, RFA i FormIt datoteke za uvoz u Revit, osnosno integrirani FormIt alat unutar Revita.

Autodesk Insight 360

Autodesk Insight 360

Alat je uključen u Revit 2017 pretplatu. Integrira više postojećih radnih procesa poput Revit Energy Analysis i Lighting Analysis, te omogućuje pristup EnergyPlus podacima (grijanje i hlađenje). To je intuitivan vodič za brzo postizanje željenog rezultata u okviru istraživanja energetskog učinka zgrade na okoliš, njezinih energetskih performansi i održivosti zgrade kroz njen životni vijek.

Multidisciplinarna poboljšanja

Poboljšanje globalnih parametara

Poboljšanja globalnih parametara

Novi alat omogućuje stvaranje formulama programiranih međuodnosa elemenata izravno u modelu i automatizirano pozicioniranje elemenata prema veličini drugog elementa.

Bolje performanse softvera

Unaprijeđenje performansi

Rad u Revitu je sada brži i učinkovitiji. Prikazuju se samo vidljivi elementi zgrade što ubrzava rad softvera i omogućuje upravljanje modelom bez zapinjanja i prekida.

Autodesk® Raytracer modul za renderiranje

Autodesk Raytracer

Autodesk Raytracer je zadani modul za vizualizaciju sa povećanom brzinom. Bitna poboljšanja su točnije i realističnije osvjetljenje, napredniji materijali i realističnije refleksije osvjetljenja.

Uređivanje teksta i layouta

Uređivanje teksta

Upravljanje alatima i uređivanje je u “prozoru” po principu “What You See Is What You Get”. Nove mogućnosti su prebacivanje cijelog teksta u upper/lowercase, dodavanje razmaka između znakova nabrajanja, poboljšano uređivanje lista sa opcijama naprednog poravnanja, dodavanja uvlaka i automatskog brojanja. Uvoz i izvod u AutoCAD je sada lakši i točniji.

Izračuni unutar stavki

Izračuni unutar stavki

Dodana je mogućnost prikaza izračuna u stavkama svih tipova. Prilikom promjene pozicije elementa, pričvršćena (zaključana) stavka ne mijenja svoju lokacija i oblik već se samo pokazivač prilagođava novoj poziciji.

Dynamo sučelje za vizualno programiranje

Dynamo - okolina za vizualno programiranje

Dynamo alat je sada integriran u Revit bez potrebe naknadnog downloada. Savladiv je i lak za korištenje programerima i ne-programerima i cilj je da postane ravnopravan alat pri projektiranju svim korisnicima softvera.

Tangencijalno zaključavanje

Tangencijalno zaključavanje

Nova opcija zaključavanja linija u Sketch i Family Editoru (podovi, stropovi, itd) omogućuje bolje upravljanje modelom i kontrolu izrade elemenata. Napomenuli bi da ne radi sa “model i reference” linijama.

Poboljšanja izrade tablica

Upravljanje tablicama

Upravljanje tablicama je sada lakše i preciznije. Dodana je mogućnost korištenja naredbe View template u tablicama. Novost je i mogućnost prikaza minimalne i maksimalne vrijednosti izračuna.