Autodesk je novim verzijama svih svojih alata ponovo napravio krupan korak naprijed. Međusobna suradnja projektanata raznih struka nikad nije bila lakša, a nove, napredne značajke paketa garantiraju lakši i brži proces razvoja pojedinog proizvoda.

Autodesk je novim verzijama svih svojih alata ponovo napravio krupan korak naprijed. Međusobna suradnja projektanata raznih struka nikad nije bila lakša, a nove, napredne značajke paketa garantiraju lakši i brži proces razvoja pojedinog proizvoda. Vidljiva je namjera Autodeska da korisnike potakne na prelazak k naprednim 3D alatima što je lako uočiti ako pogledamo razlike u cijeni između osnovnog AutoCAD-a i naprednih 3D modelera poput Inventora, Revita, Civila i sl.

Naime, razlike u cijeni su relativno male pa je potpuno opravdana odluka preći na naprednije alate. Ako tome dodamo da uz svaki “Suite” paket korisnik uz takav 3D alat dobije i AutoCAD, sasvim je razumljivo da korisnici u svijetu to prepoznaju i svoje projekte migriraju na napredne alate.

Autodesk je početkom ožujka ove godine promijenio strukturu cijena paketa, a najveća razlika vidljiva je u cijenama dogradnje s prethodnih verzija koja sad iznosi 50% cijene punog paketa. Ovom promjenom program pretplate postaje daleko najpovoljniji način održavanja alata na trenutnoj verziji. Dodatna prednost pretplate je predvidivo planiranje troškova, te mogućnost da korisnici pretplate preuzimaju novo razvijene alate prije nego se oni pojave u slijedećoj verziji.

Ne zaboravite!

Izlaskom verzije 2011 poslijednja verzija koja se može dograditi do ožujka 2011. godine postaje 2008 pa savjetujemo korisnicima te verzije da svoje pakete što prije nadograde na verziju 2011, te postanu korisnici pretplate kako bi svoje troškove održavanja licenci sveli na što je moguće manju cijenu.