Koji je to veliki evolucijski korak u građevinskoj industriji o kome svi pričaju i koji su mu glavni elementi.

Ako ima netko od kolega, da nije polovio koji je to veliki evolucijski korak u našoj industriji uzeo maha – evo par rečenica da vam to probam približiti. Počnimo od Revita. Većini kolega poznato je (ili se barem nadam da jest) što je to Revit.  To je softverski alat  koji nam služi da kreiramo BIM model.

BIM-Process-Cycle

BIM model povezuje sve u procesu

I, evo nas odmah na BIM-u. Često spominjana kratica koja raznim ljudima znači razne stvari, ovisno o poznavanju problematike, ali i pozicije u procesu građenja. Building Information Modeling ili skraćeno BIM – predstavlja proces u građevinskoj industriji koji se zasniva na korištenju informacija o projektu, uobličenih u virtualni 3D model objekta. Kako je 3D model ono prvo vidljivo pri susretu sa BIM-om – ponekada se BIM poistovjećuje s time. No, informacija je ono što je u stvari prava snaga BIM-a. Sve informacije koje su mjerodavne za neki građevinski projekt pomoću softverskih alata, kao sto je Revit, sakupljaju se u “jednom” modelu, tako da ih svi sudionici u gradnji mogu koristiti na način koji njima najviše odgovara. U početnoj fazi unose se informacije o programu koji treba zadovoljiti budući objekt. U fazi projektiranja modelira se model s “pravim” građevinskim elementima – tj. objektima koji sadrže sva svojstva koja sadrže i na kraju ugrađeni objekti. U daljnjim fazama model se dopunjuje sve detaljnijim informacijama, onako kako informacije postaju dostupne. Na posljetku, svaki element “ugrađen” u model sadrži sve potrebne informacije – od proizvođača i tipa, preko npr. završne obrade i vremena ugradnje, do predviđenog vremena trajanja i datuma zamjene.

Ali, prava prednost korištenja takvog modela nije samo skupljanje informacija, nego korištenje tih informacija. Korištenje modela da se raznolikim analizama dođe do kvalitetnijeg rješenja, na vrijeme riješe mogući problemi, precizno predvide troškovi i plan gradnje, detektiraju možebitne kolizije, vjernim prikazom projekta lakše komunicira sa suradnicima i investitorima,… To je prava snaga BIM-a. A karakteristika – da su koristi od BIM modela tim veće što idemo dalje s procesom – to je razlog zašto će BIM biti (ili već jest) standard u građevinskoj industriji.

BIM model nije samo ideja prezentirana putem 3D modela, već budući objekt sagrađen digitalno. Zamislite prednost koju takav  projekt –  u kojem je objekt prvo sagrađen virtualno i na njemu ispitano sve što je bitno za taj konkretni objekt, te se s tim saznanjima kreće u realizaciju – ima pred klasičnim načinom, gdje se u realizaciju kreće na klasičan način s više ili manje preciznim predviđanjima kako će se taj objekt ponašati, kako u izgradnji, tako i u eksploataciji.

Da se vratimo na Revit – on u svemu ovome ima veliku ulogu, jer je to platforma oko koje se BIM proces vrti. Nije Revit, naravno, jedini takav alat, niti je jedini koji se u tom procesu pojavljuje, ali je sigurno jedan od glavnih.

No, iako taj proces bez Revita nema smisla, korištenje Revita itekako ima smisla, čak i ako niste dio tog cjelokupnog procesa. Ubrzavanje izrade dokumentacije, uvijek usklađena dokumentacija, brže promjene na projektu, uvijek aktualne i precizne informacije o npr. – količinama elemenata ili materijala u modelu,… To su samo neke od prednosti korištenja Revita i izvan cjelokupnog BIM procesa.