Sve u jednom - najnovija verzija softvera, tehnička podrška i usluge u oblaku

Ukratko bi se moglo rezimirati da Autodesk Subscription zapravo označava najam softvera. Prilikom ovakve nabave tvrtke nisu vlasnici softvera nego ga uzimaju u najam na određeni vremenski period. Osim prava na korištenje softvera Autodesk Subscription uključuje i pravo na osnovnu podršku te pristup raznim uslugama u Autodesk oblaku. Sve navedeno korisnici dobivaju objedinjeno u jednom paketu po jedinstvenoj cijeni što olakšava planiranje budžeta koji se izdvaja za ulaganje u softver. Najam softvera se u knjigovodstvu tretira kao trošak i u odnosu na kapitalnu investiciju ne mora se raditi amortizacija na godišnjoj razini.

Bitnije prednosti koje Autodesk Subscription donosi su:

– najniža ulazna cijena

– pristup najnovijim verzijama softvera

– lagano povećavanje ili smanjivanje broja korisnika

– osnovna tehnička podrška

Uzimanje softvera u najam omogućuje korisnicima da ga uz manji trošak počnu koristiti odnosno da odaberu vremenski period najma koji najviše odgovara njihovim poslovnim potrebama i financijskim mogućnostima. Dio budžeta koji se prije izdvajao za ulaganje u trajnu licencu se u slučaju prelaska na Autodesk Subscription može se koristiti u druge svrhe. Kako bi poboljšali učinkovitost korištenja softvera koji uzimaju putem Autodesk Subscriptiona našim bismo korisnicima predložili da razmotre usmjeravanje slobodnog budžeta u edukaciju svojih zaposlenika i konzultantske usluge koje također imamo u našoj ponudi.

Ovisno o potrebama poslovanja tvrtke mogu povećavati ili smanjiti broj korisnika kako bi se prilagodile projektima na kojima trenutno rade. Najam je moguće uzeti za sljedeće vremenske periode:

– mjesečni,

– kvartalni,

– godišnji,

– dvogodišnji,

– trogodišnji.

Ovim fleksibilnim opcijama najma Autodesk želi doprijeti do što većeg broja potencijalnih korisnika. Samostalni projektanti koji najčešće rade za honorare kao vanjski suradnici, manje tvrtke koje obično imaju projekte u trajanju od nekoliko mjeseci ili recimo zaposlenici na probnom roku u većim tvrtkama spadaju u ciljano tržište za mjesečne ili kvartalne licence. Većim tvrtkama koje imaju predvidljivije poslovanje i veće projektne timove sigurno će biti zanimljivije opcije najma na godinu dana ili duže.

Autodesk Subscription uključuje pravo na PRIORovu osnovnu tehničku podršku putem telefona, elektronske pošte i udaljenog pristupa. Osim podrške korisnici imaju pravo na nove verzije softvera te također korištenje prijašnjih verzija. Dodatne mogućnosti su pravo na instalaciju softvera na kućnom računalu i korištenje određenih usluga u Autodesk oblaku poput renderiranja, simulacija i prostora za pohranu datoteka.

Za upite vezane uz Autodesk Subscription dostupni smo Vam na prodaja@prior.hr ili 01 3011 602.

 

Klikom na sliku možete saznati više o Autodesk Subscriptionu