Do 2016. sva javno financirana gradnja i građevinski projekti u članicama Evropske unije imaju mandat za poticanje BIM-a. Ova smjernica izglasana je 15.siječnja od strane EU parlamenta i utire put za usvajanje "Direktive o javnoj nabavi u Evropskoj Uniji (EUPPD)".

Ova uredba donosi se s ciljem da svi građevinski projekti od javnog interesa budu transparentniji i dostupniji većem broju firmi koje imaju znanja i brzo prihvaćaju nove tehnologije. Konkretnije rečeno, BIM zahtjeva digitalizaciju sveukupne dokumentacije projektirane u 3D, 4D, 5D,….. . Na ovaj način postavljeni projekti, investitorima, projektantima i izvođačima, omogućavaju uštedu kroz cijeli životni ciklus neke građevine.

Osim Velike Britanije o čemu smo već pisali, BIM, za svoje građevinske projekte od javnog interesa, zahtijevaju Nizozemska, Danska, Finska i Norveška.

U razvijenijim sredinama  privatni investitori,  zbog mnogostrukih prednosti, već duže vrijeme zahtijevaju BIM kao temelj svojih investicijskih projekata.