Nacionalno udruženje arhitekata, strojara, građevinara i investitiora Velike Britanije provelo je među svojim članovima istraživanje o korištenju BIM-a. Istraživanje se provodi treću godinu za redom i to nakon što je vlada Velike Britanjie postavila za cilj BIM kao stratešku osnovu razvoja građevinarstva.

Britanska vlada razvoj metodologije prati kroz nivoe te će od kompanija tražiti da za suradnju na svojim projektima, kao minimum, bude ostvaren drugi nivo korištenja BIM-a, odnosno 3D BIM. 1350 profesionalaca odazvalo se na poslane upitnike. 6% ispitanih još uvijek nije čulo za BIM dok ih 4% projektira, uz pomoć nekog CAD-a, isključivo 3D. Interesantan je i podatak da 36% ne koristi nikakav CAD te projektiraju na klasičan način ručno. Nama je interesantno za primjetiti da ih 64% koristi neki od Autodeskovih alata za projektiranje. Kako vam ne bi prepričavali rezultate u nastavku se nalaze dva linka za pristup skraćenom i cijelom izvještaju.

 

Puni izvještaj

Download (PDF 1,2MB)

Download (PDF:1,41 MB)