Nakon CNC obrade često treba skinuti oštre bridove i taj posao nije težak ako bridove skidate na ravnini. Međutim, kad trebate skinuti brid ili napraviti neko skošenje na krivulji koja nije u ravnini, tada se stvari malo kompliciraju.