Što napraviti kad na modelu nije moguće selektirati površinu koju želimo obraditi? U ovom primjeru prilikom odabira 2D adaptive strategije koristimo wrap opciju kako bi uklonili višak materijala, međutim, wrap strategija ne dozvoljava odabir površine (pocketa) jer nemamo zatvorenu konturu pa si moramo pomoći kreiranjem pomoćne površine.