Od 7. svibnja 2021.  Autodesk potpuno ukida održavanje za trajne licence, te ih više nećete moći obnavljati. Korisnici mogu birati između ostanka na trajnoj licenci bez održavanja ili po posebnim uvjetima licence prebaciti na pretplatu.

Prestanak održavanja trajnih licenci

Kao što su neki već vjerojatno saznali, od 7. svibnja 2021.  Autodesk potpuno ukida održavanje za trajne licence ( maintenance plan renewal ), te ih više nećete moći obnavljati. Korisnicima su na raspolaganju ostale dvije opcije:

ostati na trenutnoj verziji bez mogućnosti održavanja trajne licence
ili
promijeniti model održavanja i ući u pretplatnički po povoljnijim uvjetima

Opcija 1:

Sve trajne licence softvera koje ste kupili prethodnih godina, kao i trajne licence Design & Creative Suite paketa ostat će u vašem trajnom vlasništvu, a vi ćete zadržati sva korisnička prava koje ste ostvarili kupovinom trajnih licenci. Iako ćete ih i dalje moći koristiti, više neće postojati mogućnost za produljenjem održavanja ni tehničkom potporom, te ostvarivanjem prava i pogodnosti novih verzija softvera koje imate u pretplatničkom modelu.

Opcija 2:

Alternativna opcija koja se nudi korisnicima je prelazak na pretplatu, što donosi brojne prednosti:

  • Unajmljivanje jednogodišnjih ili višegodišnjih Autodesk licenci korisnicima omogućuje povlaštenu cijenu prelaska na pretplatu koju korisnik garantirano zadržava do 2028 godine.
  • Trajnu licencu možete nadograditi na neke od drugih softverskih rješenja. Na primjer, ako imate trajnu licencu Product Design Suite, imate mogućnost napraviti nadogradnju na industrijsku kolekciju za značajno nižu cijenu u jednogodišnjoj, ili trogodišnjoj varijanti pretplate.
  • Ukoliko korisnik zamjeni svoju trajnu licencu modelom pretplate, softver može instalirati na do 3 računala, npr. desktop, laptop i kućno računalo, uz uvjet da licencu istovremeno koristi na samo jednoj lokaciji. Također, ukoliko se ukaže potreba za prebacivanjem postojeće licence na drugu tvrtku ili lokaciju, imate je mogućnost prebaciti bez suvišnih komplikacija.

 

U slučaju da odaberete pretplatnički model

 

Korisnik pri prebacivanju licence može pod istim uvjetima odabrati prelazak na isti softver, ili prelazak na različite softvere i pakete industrijskih kolekcija. U nastavku navodimo primjere nekoliko takvih kombinacija:

a ) Ako posjedujete trajnu AutoCAD LT licencu, imate opciju prelaska na AutoCAD LT ili, na primjer, paket Revit LT Suite ( AutoCAD LT + Revit LT ).
U prvom slučaju vaša povlaštena cijena jednogodišnje verzije AutoCAD LT licence bi iznosila 2.348,50 kn + PDV, u odnosu na standardnu cijenu u iznosu od 3.388,00 kn + PDV.

U slučaju da biste htjeli svoju trajnu licencu AutoCAD LT zamijeniti za Revit LT Suite, cijena bi u jednogodišnjoj varijanti prilikom prelaska iznosila 3.003,00 kn + PDV, u odnosu na standardnu cijenu od 5.351,50 kn + PDV.

b ) U slučaju da imate trajnu licencu standardne verzije AutoCAD-a, cijena bi iznosila 8.008,00 kn + PDV, umjesto standardnih 14.899,50 kn + PDV u jednogodišnjoj varijanti licence.

U trogodišnjoj varijanti možete proći još povoljnije, pa bi tako vaša cijena iznosila 21.637,00 kn + PDV, u odnosu na standardnu cijenu trogodišnje licence od 40.232,00 kn + PDV.

c ) U slučaju da želite nadograditi licencu standardne verzije AutoCAD-a ili Product Design Suite-a na industrijsku Product Design & Manufacturing kolekciju i osigurati čitav niz softverskih rješenja za svoje rastuće potrebe, prelaskom na pretplatu cijena vaše jednogodišnje verzije licence bi iznosila 13.667,00 kn + PDV, u odnosu na standardnu cijenu od 23.947,00 kn + PDV.

 

Treba još jednom napomenuti kako povlaštenu cijenu prelaska na pretplatu osiguravate do 2028. godine, uz moguće najavljene korekcije cijena koje su navedene u nastavku.

Cijene budućih obnova pretplate do 2028. godine:

Autodesk je javno objavio kako će se kretati cijene za one kupce koji su svoj softver sa održavanja prebacili na pretplatu. Do 2028. godine, korisnici će svoje licence obnavljati po istoj cijeni po kojoj su napravili prelazak na pretplatu, uz napomenu da se cijena obnove može povećati ne više od 5% svake neparne godine (2021., 2023., 2025. i 2027.).