Od 7. svibnja 2021.  Autodesk potpuno ukida održavanje za trajne licence, te ih više nećete moći obnavljati. Korisnici mogu birati između ostanka na trajnoj licenci bez održavanja ili po posebnim uvjetima licence prebaciti na pretplatu.

Prestanak održavanja trajnih licenci

Kao što su neki već vjerojatno saznali, od 7. svibnja 2021.  Autodesk potpuno ukida održavanje za trajne licence ( maintenance plan renewal ), te ih više nećete moći obnavljati. Korisnicima je na raspolaganju ostala opcija ostanka na trenutnoj verziji licence, bez mogućnosti njenog daljnjeg održavanja, ili nabave novih licenci u pretplatničkom modelu.

Sve trajne jednokorisničke licence softvera koje ste kupili prethodnih godina, kao i trajne licence Design & Creative Suite paketa ostat će u vašem trajnom vlasništvu, a vi ćete zadržati sva korisnička prava koje ste ostvarili kupovinom trajnih licenci. Iako ćete ih i dalje moći koristiti, više neće postojati mogućnost za produljenjem održavanja ni tehničkom potporom, te ostvarivanjem prava i pogodnosti novih verzija softvera koje imate u pretplatničkom modelu.

Treba još jednom napomenuti kako svi oni koji su prešli na pretplatu ili će to napraviti do 07.05.2021., osiguravaju povlaštenu cijenu prelaska na pretplatu do 2028. godine, uz moguće najavljene korekcije cijena koje su navedene u nastavku.

Cijene budućih obnova pretplate do 2028. godine:

Autodesk je javno objavio kako će se kretati cijene za one kupce koji su svoj softver sa održavanja prebacili na pretplatu. Do 2028. godine, korisnici će svoje licence obnavljati po istoj cijeni po kojoj su napravili prelazak na pretplatu, uz napomenu da se cijena obnove može povećati ne više od 5% svake neparne godine (2021., 2023., 2025. i 2027.).