Korisnici koji imaju više od jednog ugovora o pretplati mogu si usklađivanjem i objedinjavanjem ugovora olakšati administriranje pretplata. Pogledajte kako...

Ponekad korisnici imaju više različitih Autodesk ugovora koji završavaju na različite datume. To može biti posljedica parcijalnog naručivanja dodatnih licenci tijekom  godine ili obnavljanja postojećih ugovora koji su i do sada završavali na različite datume. Obnavljanje takvih ugovora može biti zamorno,  jer morate nekoliko puta godišnje proći kompletan proces internog odobravanja da bi obnovili licence. Zbog toga je Autodesk omogućio usklađivanje i objedinjavanje svih ugovora kako bi sve licence obnavljali na isti datum. Dva su moguća scenarija za ugovore, te treći kao mogućnost nadogradnje na snažnije pakete:

Dodavanje novih licenci u postojeći ugovor – „Pro-rate“

Prilikom narudžbe dodatnih licenci, iste možete naručiti na period manji od 12 mjeseci  ako imate barem jedan aktivan  Autodesk ugovor. Prilikom narudžbe, novu licencu naručujete na period koji je preostao do isteka aktivnog ugovora.

Primjer:

Novu licencu naručujemo i dodajemo u ugovor koji ističe za 5 mjeseci. Cijena takve licence tada iznosi 5/12 standardne cijene za jednogodišnju licencu. Po isteku ugovora, nakon 5 mjeseci, obnavljate sve licence iz tog ugovora na naredni period od 1 ili 3 godine.


Usklađivanje više postojećih ugovora  na isti datum – „Co-term“

Ukoliko već imate više različitih ugovora koji završavaju na različite datume,  možete ih uskladiti tako da prilikom obnavljanja jednog ugovora odaberete mogućnost obnove na kraći period i uskladite ga s onim koji završava kasnije.

Primjer:

Recimo da imate jedan ugovor koji ističe u travnju, te drugi koji ističe u prosincu. U trenutku kad obnavljate ugovor iz travnja, isti možete obnoviti na period od 8 mjeseci i tako ga uskladiti s onim ugovorom iz prosinca. Cijena takve obnove tada iznosi 8/12 standardne cijene. Nakon toga, u prosincu obnavljate sve objedinjene licence na sljedeći period od 1 ili 3 godine.


Nadogradnje programa iz postojećeg ugovora

Posao koji obavljate ponekad zahtijeva programe koje nemate. Tada je zgodno postojeći program ili paket nadograditi na snažniji, umjesto naručivanja dodatne licence koja vam u tom trenutku možda nije neophodna. Nadogradnju je moguće provesti samo s određenih programa, a dogradnja rezultira prelaskom na neku od Autodeskovih kolekcija.

Neke od mogućnosti nadogradnji:

Architecture Engineering & Construction Collection

  • Dogradnja s AutoCAD IST, Revit, Advance Steel, Civil 3D, Navisworks Manage, …

Product Design & Manufacturing Collection

  • Dogradnja s AutoCAD IST, Inventor,  NavisWorks Manage, …

Media & Entertainment Collection

  • Dogradnja s 3ds Max, Maya, …

Cijena dogradnje izračunava se na temelju preostalog perioda do kojeg vrijedi postojeća licenca.

Primjer:

Ako postojeća licenca AutoCAD IST (including specialized toolsets) vrijedi još 5 mjeseci, a želite ju nadograditi na PDM Collection, tada plaćate samo 5/12 standardne cijene dogradnje na PDM Collection.


Više o sadržaju Autodeskovih kolekcija možete pronaći na Priorovom ili Autodeskovom webu.

Ne zaboravite

Korištenjem neke od gore navedenih strategija moguće je pojednostaviti upravljanje licencama, smanjiti potrebnu administraciju, te na kraju i smanjiti troškove za Autodeskove licence. Ako trebate bilo kakvu dodatnu informaciju ili pojašnjenje, slobodno nam se javite.