Autodesk nudi dva servisa koji služe za razmjenu datoteka i informacija na BIM projektima: koje su razlike među njima i kome su namijenjeni.

Zajedničke odlike ova dva servisa mogli ste pročitati u prethodnom članku, ovdje ćemo se pozabaviti razlikama.

Pravo pristupa datotekama

U BIM 360 Team pozivamo sudionike kao pojedinačne korisnike. Sudionici nemaju određene uloge na projektu, možemo ih diferencirati samo prema načinu uključivanja u projekt (Project Admin, Editor i Viewer). U BIM 360 Docs svaki sudionik na projektu, osim što je pojedinačni korisnik, dio je neke tvrtke koja sudjeluje na projektu, a također ima i dodijeljenu ulogu na projektu. Ovo je bitno zbog kontrole pristupa podacima unutar projekta. U BIM 360 Team svi sudionici na projektu mogu pristupiti svim datotekama koje se nalaze u mapi projekta. Stoga je ovaj servis namijenjen za transparentan rad na zajedničkom modelu. U BIM 360 Docs imamo mogućnost svakoj od mapa podesiti prava pristupa i to prema roli, tvrtki ili pojedinačno. Prava se protežu od jednostavnog postavljanja datoteka u mapu, preko pregleda, do editiranja i potpune kontrole. Na ovaj način možemo fino podesiti i kontrolirati pristup svih sudionika podacima kako bi svatko na projektu imao pristup samo onim informacijama koje su za njega relevantne. Ovdje je također potrebno kvalitetno organizirati mape projekta kako bi kasnije mogli postaviti odgovarajuća prava pristupa.

Dokumentacija u prvom planu

Unutar BIM360 Team-a rad se vrti oko BIM modela. Kada otvorimo model – unutar njega se nalaze svi pripadajući 3D i 2D pogledi i svi komentari (korekcije i opaske). Kod BIM360 Docs-a osnovni element sa kojim se bavimo je dokumentacija. To je vidljivo i pri postavljanju BIM modela u mapu: dokumentacija se automatski generira iz listova za ispis iz modela.

Centralno upravljanje izmjenama na modelu

Dok se u BIM 360 Team svi komentari vode na zajedničkom mjestu za pojedini prikaz modela ili dokumentacije, te tamo možemo pratiti registriranje spornih situacija na modelu i njihovo rješavanje, u BIM 360 Docs imamo zasebno vođenje za različite vrste komentara. Razlikujemo korekcije (markup), probleme (issues) i ZZI (RFI). Probleme i RFI možemo pratiti centralno za cijeli projekt nevezano na kojem se dijelu dokumentacije nalaze. Pojedinim nedostacima ili ZZI možemo upravljati tako da im dodjeljujemo status, delegiramo ih nekom od sudionika i postavljamo rok za rješavanje. Takvih situacija na projektu može se pojaviti jako puno, pa imamo mogućnost naprednog pretraživanja.

Dodatne funkcije servisa

BIM 360 Team je servis koji ima još jednu funkciju – služi i kao centralno mjesto pohrane Revit modela kada koristimo Collaboration for Revit. To je servis koji nam omogućava da više sudionika radi na istom Reviti modelu iako nisu na istoj lokaciji.
BIM 360 Docs ima još nekoliko modula koji nam mogu pomoći pri radu sa BIM modelom, a broj modula se i povećava. Jedan od modula koje možemo koristiti je detekcija kolizija. Ukoliko postavimo dva ili više modela servis će automatski pronaći mjesta gdje se elementi modela preklapaju. Za ovakve zadatke imamo i specijalizirane programe i servise ali nam ove informacije jako dobro dođu i na ovom centralnom mjestu.

BIM 360 Team je odličan servis za udaljene timove koji rade na istom projektu u fazi projektiranja. Razmjena modela i informacija znatno se može olakšati korištenjem ovog servisa. BIM 360 Docs je rješenje namijenjeno onome tko će voditi gradnju objekta u fazi izrade izvedbene dokumentacije i izvedbe (glavni izvođač). Centralno upravljanje dokumentacijom i popratnim informacijama uvelike može pojednostaviti rad i ubrzati procese pri izvedbi objekta.

Ovi kao i drugi Autodesk cloud servisi se kontinuirano razvijaju, tako da ćemo u budućnosti vjerojatno vidjeti nove mogućnosti za efikasnije upravljanje BIM projektom.