Radu u BIM-u ne sastoji se samo od izrade BIM modela već je kvaliteta BIM projekta u tome kako će se te informacije koristiti i razmjenjivati. Autodesk nudi napredna rješenja za razmjenu i upravljanje informacijama koja nam uvelike mogu olakšati i ubrzati rad na BIM projektu. Što nam ona donose?

Na raspolaganju nam je nekoliko Autodeskovih servisa na BIM projektima. Osim osnovnih funkcionalnosti, kao što je npr. razmjena datoteka, oni nude mnoga rješenja koja nam olakšavaju i ubrzavaju svakodnevni rad na projektu. Iako tih servisa ima više, ovdje ćemo se koncentrirati na dva koja služe za kolaboraciju na projektu BIM 360 Team i BIM 360 Docs. Neke funkcionalnosti ovih servisa se preklapaju, ali ipak svaki od njih ima neke svoje specifičnosti i ciljanu skupinu.

Što nam pruža BIM 360

Oba navedena rješenja služe kao centralno mjesto pohrane i razmjene podataka koje se nalazi u cloudu, što je danas uobičajeno za rješenja ove vrste. Kao što već znamo, to nam daje mnoge prednosti nad lokalnim pohranjivanjem datoteka, poput  pristupa s bilo koje lokacije, bilo kada. Aplikacije se mogu koristiti s bilo kojeg računala, tableta ili mobitela, te je time uklonjena barijera da ih mogu koristiti samo oni koji posjeduju i znaju raditi u specijaliziranim alatima. Ovo je prva velika prednost: na ovaj način u proces se mogu uključiti svi sudionici u procesu, a ne samo oni s posebnim znanjima.
Stoga, svatko tko ima pristup projektu na jednom od tih servisa – može pregledavati 3D model – bilo Revit model, bilo modele drugih formata. To je do sada bilo moguće samo ako ste gledali preko ramena tko je vladao Revitom. Također možemo pregledavati i svu 2D dokumentaciju. Kako bi se olakšala komunikacija i održavanje online sastanaka, postoji mogućnost da više sudionika gleda isti prikaz modela kojim upravlja jedan od sudionika.
Pri pregledavanju ili preuzimanju datoteka dostupna je aktualna verzija datoteke. Na ovaj način sigurni smo da svi koriste aktualnu verziju. No, ukoliko je potrebno, moguće je dohvatiti i bilo koju raniju verziju. Moguća je i komparacija verzija modela i nacrta. Tako jasno možemo vidjeti što se u odnosu na odabrane verzije dodalo, oduzelo ili promijenilo.
Budući da BIM modeli osim 3D elemenata sadrže i informacije o svim tim elementima te informacije možemo iščitati iz modela. Ovdje su nam dostupne sve informacije koje su nam bile dostupne u npr. Revitu.

Kolaboracija

Bitna stvar za građevinski projekt je uočavanje grešaka ili potrebnih izmjena na projektu. Servis pruža ne samo alate kojima bi obilježili takva mjesta, nego nakon unošenja zahtjeva omogućava praćenje rada u vezi tih situacija. Svaka takva komunikacija sadrži lokaciju na kojoj se predmetna situacija nalazi sa odgovarajućim pogledom i svu korespondenciju oko te situacije, tako da je svi relevantni sudionici mogu pratiti na jednom mjestu.

Kome je namjenjeno?

Sve navedene mogućnosti zajedničke su za oba servisa mada je izvedba u pojedinom servisu nešto drugačija. Iako slični, svako rješenje ima svoju ciljnu skupinu. BIM360 Team namijenjen je projektantima u fazi izrade projekta i BIM modela, dok je BIM 360 Docs namijenjen za fazu izvođenja. Pretpostavlja se da će njime upravljati onaj tko je zadužen za realizaciju projekta, npr. glavni izvođač. Konkretne razlike između BIM 360 Team i BIM360 Docs možete pogledati u ovom članku.

BIM 360 paleta proizvoda sadrži još neke alate – BIM 360 Glue, BIM 360 Field, BIM 360 Ops, BIM 360 Plan, BIM 360 Layout. To su alati koj olakšavaju i ubrzavaju još neke aktivnosti koje se pojavljuju u procesu izvedbe građevine. O njima u nekom sljedećem članku.